2009 taotlusvoor

  • 25.08.2009 kinnitas Tori vallavalitsus  oma korraldusega nr.228 Hajaasustuse veeprogrammi komisjoni ettepaneku taoluste rahuldamise osas.

Kokku laekus 25 taotlust kogumaksumusega 1 254 178,06 krooni.
Nendest mittevastavaks tunnistati 3 taotlust, kuna taotlused ei vastanud Hajaasustuse veeprogrammi programmdokumendi nõutele. 
Rahaliste vahendite lõppemise tõttu jäi rahuldamata 11 taotlust

  • 3.12.2009 kinnitas Tori vallavalitsus oma korraldusega nr 307. Hajaasustuse veeprogrammi komisjoni ettepaneku taotluse osalise rahuldamise osas.   2008 aasta taotlusvooru projektide odavamal elluviimisel vabanenenud vahendite arvel (riigi poolne osa 11832,875 krooni ja Tori Vallavalitsuse poolne osa 11832,875 krooni) oli võimalik rahastada 2009 taotlusvooru  tegevusi. Komisjoni ettepanekul otsustas Tori Vallavalitsus rahastada pingereas oleva Ülo-Jaan Rööp taotlus.

Hajaasutuse veeprogrammi raames rahuldati alljärgnevad taotlejate taotlused:

1 Toetuse saaja nimi Inna Salumäe
  Projekti nimetus Tori vald Oore küla Teeniidu talu puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 30 620,00
  sh.toetus 20 393,00
  sh. omafinantseerimine 10 227,00
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine, vee kvaliteedi analüüs
  Projekti ajaline kestus 08.2009 - 05.2010
2 Toetuse saaja nimi Heino Mitt
  Projekti nimetus Tori vald Muraka küla Songa puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 36 620,00
  sh.toetus 24 388,92
  sh. omafinantseerimine 12 231,08
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine
  Projekti ajaline kestus 01.12.2009 - 30.10.2010
3 Toetuse saaja nimi Sirje Tali
  Projekti nimetus Tori vald Kuiaru küla Nurme puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 42 620,00
  sh.toetus 28 384,92
  sh. omafinantseerimine 14 235,08
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine, vee kvaliteedi analüüs
  Projekti ajaline kestus 01.12.2009 - 30.10.2010
4 Toetuse saaja nimi Raul Kuusik
  Projekti nimetus Tori vald Riisa küla Möldrioja puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 60 620,63
  sh.toetus 40 372,92
  sh. omafinantseerimine 20 247,08
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine
  Projekti ajaline kestus 01.12.2009 - 30.10.2010
5 Toetuse saaja nimi Raivo Parts
  Projekti nimetus Tori vald Taali küla Henriku puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 30 620,00
  sh.toetus 20 392,92
  sh. omafinantseerimine 10 227,08
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine
  Projekti ajaline kestus 01.12.2009 - 30.10.2010
6 Toetuse saaja nimi Sirje Künnapas
  Projekti nimetus Tori valla Oore küla Ossi puurkaevu rajamine ja seadmete soetamine
  Projekti kogumaksumus 48 734,00
  sh.toetus 32 456,00
  sh. omafinantseerimine 16 278,00
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine
  Projekti ajaline kestus 01.12.2009 - 30.10.2010
7 Toetuse saaja nimi Tarmo Kask
  Projekti nimetus Tori vald Muraka küla Kambati puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 36 620,00
  sh.toetus 24 388,92
  sh. omafinantseerimine 12 231,08
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine ja vee kvaliteedi analüüs
  Projekti ajaline kestus 01.12.2009 - 30.10.2010
8 Toetuse saaja nimi Heino Tõnissaar
  Projekti nimetus Tori vald Selja küla Kõrgemäe puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 48 620,00
  sh.toetus 32 380,92
  sh. omafinantseerimine 16 239,08
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine
  Projekti ajaline kestus 01.12.2009 - 30.11.2010
9 Toetuse saaja nimi Ilmar Juurik
  Projekti nimetus Tori valla Võlli küla Pikalepa puurkaevu rajamine ja seadmete soetamine
  Projekti kogumaksumus 52 163,95
  sh.toetus 34 741,19
  sh. omafinantseerimine 17 422,76
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine
  Projekti ajaline kestus 01.12.2009 - 30.10.2010
10 Toetuse saaja nimi Toomas Jaanimäe
  Projekti nimetus Tori valla Mannare küla Tooma puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 30 620,00
  sh.toetus 20 392,92
  sh. omafinantseerimine 10 227,08
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine
  Projekti ajaline kestus 01.12.2009 - 30.11.2010
11 Toetuse saaja nimi Veera Kase
  Projekti nimetus Tori valla Oore küla Volmersoni puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 36 620,00
  sh.toetus 21 707,37
  sh. omafinantseerimine 14 912,63
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine
  Projekti ajaline kestus 01.12.2009 - 30.10.2010
12 Toetuse saaja nimi Ülo-Jaan Rööp
  Projekti nimetus Levi külas Tori vallas Altma talu joogiveetorustiku rajamine ja seadmete paigaldamine
  Projekti kogumaksumus 37 505,80
  sh.toetus 23 665,75
  sh. omafinantseerimine 13 840,05
  Projekti eesmärgid ja tegevused Vee pumpamiseks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine, joogiveetorustiku rajamine, teostusmõõdistamine ja vee kvaliteedi analüüs.
  Projekti ajaline kestus 01.12.2009-30.10.2010


Materjalid EAS-i kodulehel -http://www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasustuse-veeprogramm/taotlejale