2010 taotlusvoor

  • 02.08.2009 kinnitas Tori vallavalitsus  oma korraldusega nr.248 Hajaasustuse veeprogrammi komisjoni ettepaneku taoluste rahuldamise osas.

Kokku laekus 24 taotlust kogumaksumusega 1 116 623,00 krooni.
Hajaasustuse veeprogrammi programmdokumendi nõutele mittevastavaks tunnistati 2 taotlust.
Rahaliste vahendite lõppemise tõttu jäi rahuldamata 2 taotlust.

Hajaasustuse veeprogrammi raames rahuldati alljärgnevad  taotlused:

 

1 Toetuse saaja nimi Valdo Kask
  Projekti nimetus Tori vald Oore küla Lillemetsa puhastusseadme paigaldamine
  Projekti kogumaksumus 21 930,00
  sh.toetus 14 620,73
  Projekti eesmärgid ja tegevused puhastusseadme paigaldamine
  Projekti ajaline kestus 09.2010 - 09.2011
2 Toetuse saaja nimi Kaspar Võigas
  Projekti nimetus Tori vald Muti küla Sepa puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 45 020,00
  sh.toetus 30 014,83
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine, vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 10.2010 - 09.2011
3 Toetuse saaja nimi Rein Laas
  Projekti nimetus Uueda talu puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 45 020,00
  sh.toetus 30 014,83
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine, vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 10.2010 - 09.2011
4 Toetuse saaja nimi Aldo Reppo
  Projekti nimetus Tori vald Võlli küla Põldoja puurkaevu rajamine, seadmete soetamine ja kaevumaja ehitamine
  Projekti kogumaksumus 43 761,00
  sh.toetus 29 175,00
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine, seadmete  paigaldamine, kaevumaja ehitamine, vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 10.2010 - 09.2011
5 Toetuse saaja nimi Mari Andrekson
  Projekti nimetus Tori vald Muraka küla Vana-Kõrgoja puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 35 420,00
  sh.toetus 23 614,51
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine, vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 10.2010 - 09.2011
6 Toetuse saaja nimi Anneli Meedla
  Projekti nimetus Tori vald Tohera küla Tehvri puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 49 820,00
  sh.toetus 33 214,99
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine, vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 10.2010 - 09.2011
7 Toetuse saaja nimi Ervin Vilepill
  Projekti nimetus Tori vald Taali küla Tuka puurkaevule torustik rajamine ja seadmete paigaldamine
  Projekti kogumaksumus 28 832,00
  sh.toetus 17 222,00
  Projekti eesmärgid ja tegevused joogiveetorustiku rajamine, seadmete paigaldamine, teostusmõõdistamine, vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 09.2010 - 09.2011
8 Toetuse saaja nimi Ruth Hövel
  Projekti nimetus Tori vald Randivälja küla Jõekalda puurkevu rajamine ja seadmete paigaldamine
  Projekti kogumaksumus 53 420,00
  sh.toetus 35 615,12
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine, seadmete paigaldamine, teostusmõõdistamine, vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 09.2010 - 09.2011
9 Toetuse saaja nimi Heinrich Mäger
  Projekti nimetus Tori vald Selja küla Henno puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 45 020,00
  sh.toetus 30 014,83
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine, vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 10.2010 - 09.2011
10 Toetuse saaja nimi Friedrich Müür
  Projekti nimetus Tori vald Rätsepa küla Saare puurakevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 45 020,00
  sh.toetus 30 014,83
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine, vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 09.2010 - 09.2011
11 Toetuse saaja nimi Enn Mäesalu
  Projekti nimetus Kopli puurkaevu seadmete soetamine
  Projekti kogumaksumus 17 379,00
  sh.toetus 11 586,00
  Projekti eesmärgid ja tegevused puhastusseadme paigaldamine
  Projekti ajaline kestus 09.2010 - 09.2011
12 Toetuse saaja nimi Kalev Kiisk
  Projekti nimetus Tori vald Oore küla Kiisa puurkevu rajamine, seadmete paigaldamine ja joogiveetorustiku rajamine.
  Projekti kogumaksumus 59 300,00
  sh.toetus 39 535,31
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine, seadmete paigaldamine, teostusmõõdistamine, vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 09.2010 - 09.2011
13 Toetuse saaja nimi  Margus Siilak
  Projekti nimetus Tori valla Oore küla Siilaku puurkaevu ja veetrassi rajamine ning seadmete soetamine
  Projekti kogumaksumus 59 780,00
  sh.toetus 39 855,00
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine, seadmete paigaldamine, teostusmõõdistamine, vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 09.2010 - 09.2011
14 Toetuse saaja nimi Kalev Saar
  Projekti nimetus Tori vald Jõesuu küla Saare puhastusseadmete paigaldamine
  Projekti kogumaksumus 19 555,00
  sh.toetus 13 037,32
  Projekti eesmärgid ja tegevused puhastusseadme paigaldamine
  Projekti ajaline kestus 10.2010 - 09.2011
15 Toetuse saaja nimi Merle Adams
  Projekti nimetus Tori vald Muraka küla Sauna puurkaevu rajamine ja seadmete paigaldamine
  Projekti kogumaksumus 59 280,00
  sh.toetus 39 522,00
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine, seadmete paigaldamine,kaevumaja ehitamine vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 10.2010 - 09.2011
16 Toetuse saaja nimi Rando Järvelaht
  Projekti nimetus Tori vald Taali küla Heindla seadmete paigaldamine ja kaevumaja ehitamine
  Projekti kogumaksumus 40 366,00
  sh.toetus 26 912,00
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine, seadmete paigaldamine,kaevumaja ehitamine vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 10.2010 - 09.2011
17 Toetuse saaja nimi Terje Õun
  Projekti nimetus Tori vald Tohera küla Venerisu puurkaevu rajamine ja seadmete paigaldamine
  Projekti kogumaksumus 54 620,00
  sh.toetus 36 415,00
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine, vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 10.2010 - 09.2011
18 Toetuse saaja nimi Oskar Saare
  Projekti nimetus Tori vald Tohera küla Pöördeveski puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 54 620,00
  sh.toetus 36 415,15
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine, vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 09.2010 - 09.2011
19 Toetuse saaja nimi Aleksander Kask
  Projekti nimetus Tori vald Oore küla Mäe puurkaevu rajamine, sedmete soetamine ja kaevumaja ehitamine
  Projekti kogumaksumus 59 280,00
  sh.toetus 39 521,98
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine, seadmete paigaldamine,kaevumaja ehitamine, vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 10.2010 - 09.2011
20 Toetuse saaja nimi Arne Raidlepp
  Projekti nimetus Tori vald Kuiaru küla Mäeotsa puurkaevu rajamine ja torustiku rajamine ning seadmete soetamine
  Projekti kogumaksumus 68 900,00
  sh.toetus 43 678,57
  Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine, seadmete paigaldamine, teostusmõõdistamine, vee analüüs
  Projekti ajaline kestus 10.2010 - 09.2011

 

Hajaasutuse veeprogrammi komisjoni koosolek toimus 28.07.2010