Tori kaupluse

Tori Vallavolikogu algatas 20. mail 2015 otsusega nr. 22 Tori alevikus Tori kaupluse katastriüksuse (katastritunnus 80803:001:0294) 3294 m² suurusel alal detailplaneeringu  ja kinnitas...

Ritsu

Tori Vallavolikogu algatas 18. novembril 2015 otsusega nr. 46 Rätsepa külas Ritsu katastriüksuse (katastritunnus 80802:001:0436) ca 4 ha suurusel alal detailplaneeringu  ja kinnitas selle...

Tõkkeoja

Tori Vallavolikogu algatas 17. juunil 2015 otsusega nr. 28 Tohera külas Tõkkeoja katastriüksuse (katastritunnus 80802:001:0264) 19325 m² suurusel alal detailplaneeringu  ja kinnitas selle...

Matsi

  Tori Vallavalitsuse 24.08.2015 korraldus nr 259 - DP vastuvõtmine ja kooskõlastuste määramine   Matsi DP seletuskiri Matsi DP põhijoonis     ...

Uuekuke

Tori Vallavolikogu algatas 17. juunil 2015 otsusega nr. 29 Kõrsa külas Uuekuke katastriüksuse (katastritunnus 80803:001:1024) 1,8 ha suurusel alal detailplaneeringu  ja kinnitas selle...

Raiesmaa

Tori Vallavolikogu algatas 15. aprillil 2015 otsusega  nr. 19 Muraka külas Raiesmaa  katastriüksuse (katastritunnus   80801:001:0511)   2,2 ha   suurusel   alal...

Kärestiku

Tori Vallavolikogu algatas 18. märtsil 2015 otsusega  nr. 16  Muraka külas Kärestiku katastriüksuse (katastritunnus 80801:001:0667) 2802,69 m² suurusel alal detailplaneeringu ja...

Tori aleviku keskuse DP

Tori Vallavolikogu algatas 27. augustil 2014 otsusega  nr. 19 Tori alevikus Tori Keskuse ca   260662 m² suurusel alal detailplaneeringu ja kinnitas selle lähteülesande....