VALLAVALITSUS KUI AMETIASUTUS KONTAKTANDMED

Tori Vallavalitsus

Aadress: Selja mnt 2, Tori alevik, 86801, Pärnu maakond

Registrikood: 75011760

Arvelduskonto: EE642200001120160667 Swedbank AS

Vallamaja on avatud:  E-N: 8.00 - 16.30, R: 8.00 - 14.00

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevad tööpäevad

on lühendatud kolme tunni võrra.

Nimi Ametinimetus Vastuvõtuaeg Telefonid e-post (@torivald.ee)
Enn Kuslap Volkogu esimees Kokkuleppel   enn@karjamoisa.ee
Lauri Luur Vallavanem Kokkuleppel    lauri.luur@torivald.ee
Ester Märss Abivallavanem E 9.00 - 16.00     443 6640     503 4679 abivallavanem
Siiri Jõerand Vallasekretär        E, T, N           9.00 - 16.00   443 6640    5884 3905 vallasekretar
Alli Hansumäe Registripidaja Vallavalitsuse lahtioleku aegadel 443 6640 personalispetsialist
Gülli Kaunissaar Pearaamatupidaja E 10.00 - 16.00     443 6640     505 5261 gulli.kaunissaar
Margot Peedimaa Raamatupidaja Vallavalitsuse lahtioleku aegadel   443 6640   5368 2992 raamatupidamine
margot.peedimaa
Erika Nõmm Humanitaarnõunik Kokkuleppel 515 4337 humanitaar
Silvi Pool Sotsiaalnõunik E 9.00 - 16.00     446 6001     518 4066 sotsiaal
Krista Kämer Lastekaitsenõunik E 9.00 - 16.00     446 6001     5331 4949 sotsiaal
krista.kamer
Helen Mihkelson Arendusnõunik E 9.00 - 16.00     443 6640     5594 0777 arendusnounik
Toomas Parm Majandusnõunik Kokkuleppel 520 6932 majandus
TORI VALDA TEENENDAVAD TEISTE AMETIASUTUSTE AMETNIKUD
Lembit Alliksaar Keskkonnaameti  piirkondlik metsanduse spetsialist Võtab Pärnu kontoris vastu esmaspäeviti 1. ja 3. nädalal kl 09.00 - 12.00 5107985 lembit.alliksaar@keskkonnaamet.ee
Andres Hendrikson

Metsahoiu spetsialist

Pärnumaa LK objektid

Võtab Vändra vallamajas vastu esmaspäeviti kl 10.00 - 14.00 503 0815

andres.hendrikson@keskkonnaamet.ee

Piret Dreimann Lääne prefektuuri piirkonnapolitseinik Kokkuleppel 5770 3075 piret.dreimann@politsei.ee
Andrea Rebane Lääne Prefektuuri noorsoopolitseinik Kokkuleppel 612 3513 andrea.rebane@politsei.ee
Marina Klaassen Tori valla volitatud vetrinaararst Kokkuleppel 446 3143 5647 0083