Tori kaupluse detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavolikogu 20. mai 2015 otsusega nr 22 algatati Tori vallas Tori alevikus Pärnu mnt 3 katastriüksusel (katastritunnus 80803:001:0294) Tori kaupluse detailplaneering ja kinnitati selle...

Kärestiku (80801:001:0667) detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavolikogu 18.03.2015 otsusega nr 16 algatati Tori vallas Muraka külas Kärestiku katastriüksuse (katastritunnus 80801:001:0667) detailplaneering ja kinnitati selle lähteülesanne....

Tori aleviku keskuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavolikogu 27. augusti 2014 otsusega nr 19 „ Tori aleviku keskuse detailplaneeringu  algatamine " algatati Tori vallas Tori alevikus Tori aleviku keskuse detailplaneering ja ...

Matsi (80803:001:0020) detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus algatas 03. juulil 2014 otsusega  nr. 130 Kõrsa külas Matsi  katastriüksuse (katastritunnus 80803:001:0020) 18,2 ha suurusel alal detailplaneeringu ja kinnitas selle...

Tori kaupluse detailplaneeringu eskiisi esmatutvustus ja avalik väljapanek

Tori kaupluse detailplaneeringu eskiisi tutvustav avalik väljapanek toimus 22.09.2015 - 02.10.2015 Avalik arutelu toimus Tori Rahvamajas 04.11.2015 Tori aleviku Tori kaupluse...

Tõkkeoja (80802:001:0264) detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavolikogu 17. juuni 2015 otsusega nr 28 algatati Tori vallas Tohera külas Tõkkeoja katastriüksuse (katastritunnus 80802:001:0264) detailplaneering ja kinnitati selle lähteülesanne....

Vesiveski (80803:001:0110) DP avalik väljapanek

  Tori Vallavolikogu algatas 27.08.2014 otsusega nr 20 Urumarja külas paikneva Vesiveski katastriüksuse (80803:001:0110) detailplaneeringu koostamise ja kinnitas selle lähtetingimused....

Matsi (80803:001:0020) detailplaneeringu eskiisi tutvustav avalik väljapanek ja avalik arutelu

Teade: Matsi detailplaneeringu eskiisi tutvustav avalik väljapanek ja avalik arutelu Tori Vallavalitsus korraldab Kõrsa küla Matsi (80803:001:0020) detailplaneeringu eskiislahenduse...