Tori Vallavolikogu I koosseisu 3. istung toimub teisipäeval, 12. detsembril 2017 algusega kell 16.00 Sindi Seltsimajas, Pärnu mnt 44, Sindi linn. Päevakord ja eelnõud.

Tori Vallavolikogu istung toimub 12. detsembril

Tori Vallavolikogu I koosseisu 3. istung toimub teisipäeval, 12. detsembril 2017 algusega kell 16.00 Sindi Seltsimajas, Pärnu mnt 44, Sindi linn. Päevakord ja eelnõud.

27. novembril valiti Tori valla volikogus vallavanem, nimetati ametisse abivallavanemad ja valitsuse liikmed. Fotol vasakult: abivallavanem arengu ja planeerimi se alal Signe Rõngas,...

Tori Vallavalitsuse koosseis

27. novembril valiti Tori valla volikogus vallavanem, nimetati ametisse abivallavanemad ja valitsuse liikmed. Fotol vasakult: abivallavanem arengu ja planeerimi se alal Signe Rõngas,...

27. novembril toimunud Tori Vallavolikogu istungil valiti 14 poolthäälega vallavanemaks Lauri Luur. Vastuhääli oli neli ja kehtetuid sedeleid viis.   

Tori vallavanemaks valiti Lauri Luur

27. novembril toimunud Tori Vallavolikogu istungil valiti 14 poolthäälega vallavanemaks Lauri Luur. Vastuhääli oli neli ja kehtetuid sedeleid viis.   

Tori Vallavolikogu I koosseisu 2. istung toimub esmaspäeval, 27. novembril 2017 kell 18.00 Are vallakeskuse volikogu saalis. Päevakorra projekt: Vallavanema valimine ...

Tori Vallavolikogu istung toimub 27. novembril

Tori Vallavolikogu I koosseisu 2. istung toimub esmaspäeval, 27. novembril 2017 kell 18.00 Are vallakeskuse volikogu saalis. Päevakorra projekt: Vallavanema valimine ...

Tori Vallavolikogu uue koosseisu istung toimub 16. novembril 2017 kell 15.00 Are vallamajas aadressil Pärivere tee 17, Are alevik Päevakord: 1.Tori Vallavolikogu esimehe valimine 2. Tori...

Tori Vallavolikogu uue koosseisu istung toimub 16. novembril 2017

Tori Vallavolikogu uue koosseisu istung toimub 16. novembril 2017 kell 15.00 Are vallamajas aadressil Pärivere tee 17, Are alevik Päevakord: 1.Tori Vallavolikogu esimehe valimine 2. Tori...

16. novembril toimus Are Vallakeskuses Tori Vallavolikogu I istung, kus volikogu esimeheks valiti 14 poolthäälega Enn Kuslap (1. reas vasakult kolmas) ja aseesimeheks samuti 14 poolthäälega...

Tori Vallavolikogu esimees ja aseesimees on valitud

16. novembril toimus Are Vallakeskuses Tori Vallavolikogu I istung, kus volikogu esimeheks valiti 14 poolthäälega Enn Kuslap (1. reas vasakult kolmas) ja aseesimeheks samuti 14 poolthäälega...

Vastavalt haldusterritoriaalse korralduse muutmise ehk ühinemise aluseks olnud Vabariigi Valitsuse määrusele tekib uus omavalitsus valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Valimistulemuste...

Tori Vallavolikogu liikmed on registreeritud

Vastavalt haldusterritoriaalse korralduse muutmise ehk ühinemise aluseks olnud Vabariigi Valitsuse määrusele tekib uus omavalitsus valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Valimistulemuste...

Pärast Tori vallavolikogu valimistel antud häälte ülelugemist Tori valla valimiskomisjoni poolt, on volikokku pääsenute nimekirjas toimunud muudatus. Kehtivate häälte arv langes nelja hääle...

Vabariigi Valimiskomisjon ei rahuldanud Käde Kalamehe kaebust

Pärast Tori vallavolikogu valimistel antud häälte ülelugemist Tori valla valimiskomisjoni poolt, on volikokku pääsenute nimekirjas toimunud muudatus. Kehtivate häälte arv langes nelja hääle...

Pärast Tori vallavolikogu valimistel antud häälte ülelugemist Tori valla valimiskomisjoni poolt, on volikokku pääsenute nimekirjas toimunud muudatus. Valimisliit Loogiline Pärnumaa sai lisaks...

Tori vallavolikogu valimistel antud häälte ülelugemine tõi volikogu liikmete nimekirja muudatused

Pärast Tori vallavolikogu valimistel antud häälte ülelugemist Tori valla valimiskomisjoni poolt, on volikokku pääsenute nimekirjas toimunud muudatus. Valimisliit Loogiline Pärnumaa sai lisaks...

Esialgsetel andmeil võitis Sindi linnas pühapäeval, 15. oktoobril, toimunud Tori vallavolikogu valimised valimisliit Uus Koduvald, kelle poolt hääletas 1592 inimest ehk 33.9% valijatest, ...

Tori valla volikogu valimistulemused

Esialgsetel andmeil võitis Sindi linnas pühapäeval, 15. oktoobril, toimunud Tori vallavolikogu valimised valimisliit Uus Koduvald, kelle poolt hääletas 1592 inimest ehk 33.9% valijatest, ...