Rühmad

Tori Lasteaia personal 2016/2017 õppeaastal


Pedagoogiline personal

Melde Kõiv - õpetaja

Rita Ruul - õpetaja

Liivika Madar- õpetaja

Helin Niglas- õpetaja

Tiina Oolep - õpetaja

Kairi Merila - õpetaja

Kaili Limeng - õpetaja

Krislin Kukk  - õpetaja

Marge Ansi - õpetaja

Helen Kustasson - õpetaja

Marika Pähkel - muusikaõpetaja

 Kätlin Erkmann - liikumisõpetaja

Eve Kukk – logopeed

Marika Prants - logopeed

Jevgenia Polkovnikova - õppealajuhataja

Jana Malõh - direktor

 

Õpetaja abid

Pille Müür

Katrin Mändmets

Ülle Ivanova

Terje Mihkelstein

Angela Toht

Kristi Tohv - tugiisik

 

Tehniline personal

Ülle Tael – kokk

Annika Tominga – kokaabi

Ülle Puust – majahoidja

Ants Borkvel – remondimees