Päevakeskus

Pakume tervise säilitamiseks ja parendamiseks individuaalsetest vajadustest lähtuvaid, toimetulekut ja elukvaliteeti parendavaid sotsiaalteenuseid ja huvitegevuse võimalusi eakatele, lastele, noortele, puuetega inimestele ja nende perekondadele ning aktiivsest sotsiaalsest elust kõrvalejäänud isikutele eesmärgiga tõsta perekondade teadlikkust sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja ennetada toimetuleku raskusi:

 • ühisürituste korraldamine: loengute, vestlusringide läbiviimine;
 • vaba aja veetmine, suhtlemisvõimaluse loomine;
 • ajalehtede ja ajakirjade lugemise võimaldamine;
 • käsitöö- ja muud isetegevusringid;
 • kangastelgedel kudumine;
 • taaskasutuskeskus;
 • arvuti kasutamine juhendamisega;
 • televiisori vaatamine;
 • Toidupanga jaotuspunkt;
 • abivahendite laenutamine;
 • pakutakse ruume tähtpäevade tähistamiseks ning juuksuri, massaaži, maniküüri ja pediküüri ning erinevate tervisekontrollide osutamiseks.