8.12.16

Tori valla teed ja tänavad

Tori valla teedevõrk on üsnagi tihe, tagades ühenduse kõigi valla osadega. Teede kogupikkus on ca 240 km. Avalikult kasutatavad teed on riigimaantee, kohalik tee, tänav ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee.

Riigi teed

Riigi teed on põhiliselt suuremaid asulaid omavahel ühendavad teed. Tori valda läbiv suurim tee on Pärnu - Rakvere - Sõmeru põhimaantee nr 5, tugimaanteedest on tähtsamad Tori - Sindi- Pärnu tee nr 59, mille kaudu toimub ühendus Tori ning Pärnu suunal, Are - Suigu - Tori tee, mille kaudu on Tori vallal väljapääs Tallinn - Pärnu - Ikla  maanteele. 

 • Tee nr  5 Pärnu - Rakvere - Sõmeru
 • Tee nr 59 Pärnu - Tori
 • Tee nr 19 203 Are - Suigu
 • Tee nr 19 285 Tori - Rütavere
 • Tee nr 19 272 Tori - Massu
 • Tee nr 19 287 Selja - Muraka
 • Tee nr 19 286 Tori - Võlli
 • Tee nr 19 252 Kaansoo - Tori
 • Tee nr 19 241 Suurejõe - Vihtra - Jõesuu
 • Tee nr 19 271 Tootsi - Piistaoja
 • Tee nr 19 243 Vihtra - Aesoo
 • Tee nr 24 151 Kõpu - Tõramaa - Jõesuu
 • Tee nr 19 276 Taali - Põlendmaa - Seljametsa

Kohalikud teed

Kohalikud teed on ette nähtud kohaliku liikluse korraldamiseks ja väga tihti arvatakse ekslikult, et kõik väiksemad teed on valla omad. Tegelikult on enamus kohalikke teid eraomandis ja nendest on avalikuks kasutamiseks määratud umbes 14%. 1. jaanuar 2016 seisuga on kantud Tori valla teedest teeregistrisse kokku 240 km teid, nendest:

 • kohalikud teed ca 152,7 km,
 • tänavad ca 4,2 km,
 • erateed ca 44,2 km,
 • metsateed teed ca 38,6 km.

Kergliiklusteed

Tänapäevase tiheda liikluse juures on kõige suurem oht liiklusõnnetusse sattuda jalakäijal ja jalgratturil. Seetõttu rajatakse võimalusel just spetsiaalselt neile liiklejatele mõeldud eraldi teid, millel nad saaksid ohutult liigelda.

Kahjuks Tori vallal ühtki selleks otstarbeks rajatud kergliiklusteed ei ole.

 

Teede suvine hooldamine (teede profileerimine, tolmutõrje, teeäärte korrastamine - niitmine ja võsast puhastamine)

 

Riigi teedel teostab hooldustöid AS Eesti Teed. Valla poolt teostatakse hooldustöid valla omandis olevatel teedel ja avalikuks kasutamiseks määratud erateedel. Tööde teostajad selgitatakse välja riigihanke tulemusel.

 

Toimetaja: MAREK KUKK