Volikogu istungid

5.10.17

 

Tori Vallavolikogu istung toimub 12. oktoobril kell 15.00 Tori Vallamajas.

 

1. Kildemaa turbaraba veetaseme tõstmine ja RMK vaie

    Ettekandja RMK Looduskaitseosakonna kaitsekorraldusspetsialist Kaupo Kohv

    Kaasettekandja arendusnõunik Helen Mihkelson

2. Tori valla 2017. aasta 2. lisaeelarve I lugemine

   Ettekandja abivallavanem Ester Märss

3. Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2021

   Ettekandja abivallavanem Ester Märss

4. Tori Vallavolikogu 12.08.2009 määruse nr 16 „Õpilaste sõidusoodustuste määramise ja 

   väljamaksmise kord" muutmine

   Ettekandja abivallavanem Ester Märss

5. Tori Lasteaia arengukava 2018-2021 kinnitamine

    Ettekandja Tori Lasteaia direktor Jana Malõh

6.  Tori valla 2017. aasta 2. lisaeelarve II lugemine

     Ettekandja abivallavanem Ester Märss

7.  Tori valla 2018. aasta eelarve kava heakskiitmine

     Ettekandja abivallavanem Ester Märss

8. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine mittetulundusühingule

    Pärnumaa Omavalitsuste Liit

    Ettekandja volikogu esimees Kalev Kiisk

9.  Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmiseks

    Ettekandja vallavanem Kaie Toobal

10.  Arvamuse andmine Keskkonnaametile

      Ettekandja arendusnõunik Helen Mihkelson

11.  Tori valla Vapimärgiga autasustamine

       Ettekandja volikogu liige Riina Goode

12.  Hüvitise määramine

       Ettekandja volikogu liige Markko Virkus

13. Infopunktid

13.1. Jalgpalliklubi Vändra Vaprus taotlus

13.2  Ülevaade 2013-2017 valimisperioodil tehtust

        Infopunktide ettekandja vallavanem Kaie Toobal

 

 

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad vallakantseleis ja üleval valla kodulehel http://torivald.ee/volikoguistungid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: SIIRI JÕERAND