2014 aasta taotlusvoor

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI  2014 AASTA  TAOTLUSVOORU TAOTLUSTE RAHULDAMINE TORI VALLAS

1 Toetuse saaja nimi Ivar Vinkler
Projekti nimetus Muraka külas, Oja kinnistul asuvale elamule juurdepääsutee ehitus
Projekti kogumaksumus 5700 EUR
sh.toetus 3800,19 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused Elamule juurdepääsutee ehitus
Projekti ajaline kestus 11.2014 - 01.2016
2 Toetuse saaja nimi Erki Valdaru
Projekti nimetus Pärnu mk, Tori v, Piistaoja k, Ojaveere puurkaevu rajamine ja olemasoleva süsteemiga ühendamine
Projekti kogumaksumus 4065,61 EUR
sh.toetus 2684,13 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu-ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee kvaliteedi analüüs 
Projekti ajaline kestus 11.2014 - 01.2016
3 Toetuse saaja nimi Merle Mitt
Projekti nimetus Tori vald, Muraka küla, Jõeääre puurkaevu ja trassi rajamine
Projekti kogumaksumus 7407,61 EUR
sh.toetus 4912,25 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine,vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee analüüs
Projekti ajaline kestus 11.2014 - 01.2016
4 Toetuse saaja nimi Meelis Nuut
Projekti nimetus Tori vald Taali küla Lodja sissesõidutee ja biopuhasti rajamine
Projekti kogumaksumus 5460,36 EUR
sh.toetus 3578,01 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused Talu sissesõidutee rekonstrueerimine ja elamu juurde biopuhasti rajamine
Projekti ajaline kestus 11.2014 - 01.2016
5 Toetuse saaja nimi Reimo Tamm
Projekti nimetus Pärnu maakond, Tori vald, Tohera k, Pöördetamme puurkaevule puhastusseadmete paigaldamine
Projekti kogumaksumus 2530,00 EUR
sh.toetus 1686,75 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu- ja joogiveetorustiku vahele vee puhastamiseks puhastusseadmete paigaldamine
Projekti ajaline kestus 11.2014 - 01.2016
6 Toetuse saaja nimi Piret Dreimann
Projekti nimetus Koidu-Pihlaka talu Taali küla Tori vald Pärnumaa vee ja kanalisatsiooni ning sissesõidutee ehitus
Projekti kogumaksumus 8581,21 EUR
sh.toetus 5694,68 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu-ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine,  ja vee kvaliteedi analüüs, maja juurde sissesõidutee rekonstrueerimine ja puhastusseasdmete rajamine
Projekti ajaline kestus 11.2014 - 01.2016
7 Toetuse saaja nimi Ats Nurk
Projekti nimetus Tori vald Mannare küla Sopi puurkaevu ja veesüsteemide rajamine
Projekti kogumaksumus 4263,61 EUR
sh.toetus 2816,14 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu-ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, rajatud veesüsteemi teostusmõõdistamine ja vee kvaliteedi analüüs
Projekti ajaline kestus 11.2014 - 01.2016

 

Tori Vallavalitsuse korraldusega nr 135 17.07.2014 moodustati Hajaasustuse programmi komisjon koosseisus:Heiki Haas – komisjoni esimees, Pille Usin, Aadi Saar, Volli Lainoja, Heigo Voosalu.