Blanketid

Sotsiaalhoolekanne * Rahvastiku toimingud * Maakorraldus * Ehitus ja planeerimines * Avalik üritus

Sotsiaalhoolekanne

Peretoetuse taotlemise avaldus  

avaldus (pdf) avaldus (doc)

Lapsehoiuteenus näidis taotlus (doc)
taotlus (pdf)
Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise avaldus ja taotlus

näidis

avaldus (doc) avaldus (pdf)

I klassi astuja toetuse taotlus näidis taotlus (pdf) avaldus (doc)
Sünnitoetuse avaldus näidis avaldus (pdf) avaldus (doc)

 

HUVIKOOL

   
Huvikooli avaldus näidis

avaldus (doc)

avaldus (pdf)


Rahvastiku toimingud

 

Elukoha registreerimine  
Elukohateate esitamine

Pdf

Elektrooniliselt täidetav

Perekonnaseisutoimingud


 
Maakorraldus
PUUDE RAIE

Taotlus raieorderi saamiseks

 

Taotlus (doc)

Taotlus (pdf) 

Metsatööde teatis puude ladustamiseks     Taotlus  
JÄÄTMEKÄITLUS
Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest erandkorras vabastamise taotlus  näidis

Taotlus (doc)

Taotlus (pdf)
Leping ühise jäätmekäitluskonteineri kasutamiseks näidis 

Leping (doc)

Leping (pdf)
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja aruanne oma jäätmete käitlemise kohta  

Aruanne (doc)

Aruanne (pdf)


Ehitus ja planeerimine

Detailplaneeringu alustamise avaldus
Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul
Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel
Ehitusteatis
Ehitusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
Ehitusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Ehitusloa taotlus
Ehitusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
Ehitusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Ehitamise alustamise teatis
Kasutusteatis
Kasutusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
Kasutusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Kasutusloa taotlus
Kasutusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
Kasutusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Ehitise täieliku lammutamise teatis
Andmete esitamise teatis
Andmete esitamise teatise lisa 1 - eluruumide andmed
Andmete esitamise teatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed

 

Avalik üritus

Avaliku ürituse korraldamise taotlus