« Tagasi

Tori kaupluse detailplaneeringu eskiisi esmatutvustus ja avalik väljapanek

Tori kaupluse detailplaneeringu eskiisi tutvustav avalik väljapanek toimus 22.09.2015 - 02.10.2015

Avalik arutelu toimus Tori Rahvamajas 04.11.2015

Tori aleviku Tori kaupluse (80803:001:0294) detailplaneering

Planeeringu  eesmärk  on  ärimaal  olemasoleva  hoone  laiendamine,  kinnistule
ehitustingimuste  ning  taristu  rajamiseks  tingimuste  määramine.  Selgitada  välja  tehnilised  ja 
keskkonnaalased võimalused ja vastuolud planeeritaval maa alal olemasoleva katastriüksuse 
väljaarendamisel Pärnu jõe kaldale. Planeeringuala suurus on 3294 m².
 

Planeeringu materjalidega saab tutvuda paberkandjal Tori vallamajas (Selja mnt 2, Tori alevik)  ja elektrooniliselt Tori valla kodulehel aadressil http://www.torivald.ee/detailplaneeringute-avalikud-valjapanekud

Infot planeeringu kohta saab arendusnounik@torivald.ee