2008 taotlusvoor

  • 24.10.2008 kinnitas Tori vallavalitsus  oma korraldusega nr.286 Hajaasutuse veeprogrammi komisjoni ettepaneku taoluste rahuldamise osas.

Kokku laekus 36 taotlust kogumaksumusega 1 945 960,94 krooni. Nendest mittevastavaks tunnistati 8 taotlust, kuna taotlused ei vastanud Hajaasustuse veeprogrammi programmdokumendi nõutele.  Rahaliste vahendite lõppemise tõttu jäi rahuldamata 19 taotlust

Hajaasutuse veeprogrammi raames rahuldati alljärgnevad taotlejate taotlused:

1 Toetuse saaja nimi Valdo Kask
  Projekti nimetus FIE Valdo Kask puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 35 400,00
  sh.toetus 23 393,00
  sh. omafinantseerimine 12 007,00
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine
  Projekti ajaline kestus 01.02.2009 - 31.10.2009
2 Toetuse saaja nimi Matiesen Kaljo
  Projekti nimetus Tori vald Võlli küla Soo talu puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 41 300,00
  sh.toetus 27 505,80
  sh. omafinantseerimine 13 794,20
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine
  Projekti ajaline kestus oktoober2008 - september2009
3 Toetuse saaja nimi Tuuli Tammoja
  Projekti nimetus Tammemetsa talu varustamine joogiveega
  Projekti kogumaksumus 45 312,00
  sh.toetus 29 518,60
  sh. omafinantseerimine 15 793,40
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine
  Projekti ajaline kestus november2008 - oktoober2009
4 Toetuse saaja nimi Uno Nõmm
  Projekti nimetus Nõmme puurkaevu rajamine ja seadmete paigaldamine
  Projekti kogumaksumus 79 646,63
  sh.toetus 53 044,00
  sh. omafinantseerimine 26 602,63
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine
  Projekti ajaline kestus november2008 - oktoober2009
5 Toetuse saaja nimi Jaanus Vares
  Projekti nimetus Varese puurkaev
  Projekti kogumaksumus 35 400,00
  sh.toetus 23 393,00
  sh. omafinantseerimine 12 007,00
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine
  Projekti ajaline kestus oktoober2008 - september2009
6 Toetuse saaja nimi Malle Põder
  Projekti nimetus Tori valla Piistaoja küla Tahkuse-Madise veepuhastusseadmete paigaldamine
  Projekti kogumaksumus 24 770,78
  sh.toetus 16 497,00
  sh. omafinantseerimine 8 273,78
  Projekti eesmärgid ja tegevused Vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine
  Projekti ajaline kestus 1.11.2008 - 31.12.2008
7 Toetuse saaja nimi Külli Künnapas
  Projekti nimetus Levi küla Liisumetsa veesüsteemi rajamine
  Projekti kogumaksumus 62 528,75
  sh.toetus 41 644,15
  sh. omafinantseerimine 20 884,60
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine ja vee kvaliteedi analüüs
  Projekti ajaline kestus november2008 - oktoober2009
8 Toetuse saaja nimi Margus Aas
  Projekti nimetus Tänava talu puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus 50 440,00
  sh.toetus 32 412,00
  sh. omafinantseerimine 18 028,00
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine
  Projekti ajaline kestus november2008 - oktoober2009
9 Toetuse saaja nimi Tõnu Roots
  Projekti nimetus Selja külas Tori vallas Valtre puurkaevu rajamine ja seadmete paigaldamine
  Projekti kogumaksumus 79 646,63
  sh.toetus 52 592,45
  sh. omafinantseerimine 27 054,18
  Projekti eesmärgid ja tegevused Puurkaevu rajamine ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine
  Projekti ajaline kestus november2008 - oktoober2009
  • Hajaasutuse veeprogrammi komisjoni koosolekud toimusid 07.10.2008; 17.10.2008 ja 23.10.2008
  • 15.september 2008.a. lõppes Hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt. Taotluste menetlemise tähtaeg on maksimaalselt 30 tööpäeva taotluse esitamise tätpäevast arvates.
  • Vastavalt Tori vallavalitsuse korraldusele nr.225 04.09.2008 moodustati Hajaasustuse veeprogrammi  komisjon. Komisjoni liikmeteks kinnitati: Enda Link; Aadi Saar; Vello Nõmm; Jüri Veenpere; Heiki Haas.

Pärnu Maavalitsus kuulutab avatuks Pärnu maakonnas 2008 aasta Hajaasustuse veeprogrammi taotluste esitamise tähtajaga 15.september 2008.a