2011 taotlusvoor

  • 09.08.2011 kinnitas Tori vallavalitsus  oma korraldusega nr.166 Hajaasustuse veeprogrammi komisjoni ettepaneku taoluste rahuldamise osas.

Kokku laekus 24 taotlust kogumaksumusega 90669,61 eurot.
Hajaasustuse veeprogrammi programmdokumendi nõutele mittevastavaks tunnistati 3 taotlust.
Rahaliste vahendite lõppemise tõttu jäi rahuldamata 11 taotlust.

Hajaasustuse veeprogrammi 2011 taotlusvooru raames rahuldati alljärgnevad  taotlused:

 

1 Toetuse saaja nimi Raivo Mätlik
Projekti nimetus Tori vald Taali küla Sooviku-Mändla puurkaevu rajamine ja veesüsteemi paigaldamine
Projekti kogumaksumus 5 381,56 EUR
sh.toetus 3587,88 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused

puurkaevu-ja 
joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine,
kaevumaja ehitamine, rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine
ja vee kvaliteedi analüüs

Projekti ajaline kestus 08.2011 – 08.2012
2 Toetuse saaja nimi Heino Tõnissaar
Projekti nimetus Tori vald Selja küla Kõrgemäe puurkaevule vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine
Projekti kogumaksumus 1152,61 EUR
sh.toetus 768,45 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine,
vee analüüs
Projekti ajaline kestus 08.2011 – 07.2012
3 Toetuse saaja nimi Tiina Adamson
Projekti nimetus Tori valla Kuiaru küla Alevi veetrassi rajamine
Projekti kogumaksumus 1094,81 EUR
sh.toetus 729,91 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused joogiveetorustiku rajamine, rajatud
hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine
Projekti ajaline kestus 08.2011 – 07.2012
4 Toetuse saaja nimi Marek Padari
Projekti nimetus Muti külas Tori vallas Reomurru puurkaevu rajamine ja veetõsteseadmete paigaldamine
Projekti kogumaksumus 4621,20 EUR
sh.toetus 3080,95 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu-ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine
Projekti ajaline kestus 08.2011 – 08.2012
5 Toetuse saaja nimi Andrus Kallaste
Projekti nimetus Tori vald Võlli küla Laaneoja puurkaevu rajamine, seadmete paigaldamine ja kaevumaja ehitamine
Projekti kogumaksumus 3794,61 EUR
sh.toetus 2529,87 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine,  vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, kaevumaja ehitamine,  vee analüüs
Projekti ajaline kestus 08.2011 – 07.2012
6 Toetuse saaja nimi Heino Tominga
Projekti nimetus Tori vald Kõrsa küla Toomepuu puurkaevu rajamine
Projekti kogumaksumus 2189,61 EUR
sh.toetus 1459,82 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine, vee analüüs
Projekti ajaline kestus 08.2011 – 08.2012
7 Toetuse saaja nimi Riina Jõgis
Projekti nimetus Tori vald Selja küla Jõgise puurkaevule vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine
Projekti kogumaksumus 3660,51 EUR
sh.toetus 2440,46 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine,
vee analüüs
Projekti ajaline kestus 08.2011 – 07.2012
8 Toetuse saaja nimi Siret Saar
Projekti nimetus Tori vald Selja küla Tänava puurkaevule vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine
Projekti kogumaksumus 1844,90 EUR
sh.toetus 1229,99 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine,
vee analüüs
Projekti ajaline kestus 08.2011 – 08.2012
9 Toetuse saaja nimi Evi Rohtoja
Projekti nimetus Tori vald Kuiaru küla Kõrgemaa puurkaevu rajamine
Projekti kogumaksumus 2839,61 EUR
sh.toetus 1893,17 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine, vee analüüs
Projekti ajaline kestus 08.2011 – 07.2012
10 Toetuse saaja nimi Heitti Sosi
Projekti nimetus Rätsepa külapaltsi veevarustuse ehitus
Projekti kogumaksumus 6198,79 EUR
sh.toetus 3511,78 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused

puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike
seadmete paigaldamine, kaevumaja ehitamine, vee puhastamiseks vajalike seadmete
paigaldamine ja vee kvaliteedi analüüs

Projekti ajaline kestus 04.2012 – 07.2012

 

Hajaasutuse veeprogrammi komisjoni koosolek toimus 08.08.2011