Hajaasustuse programm

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI  2017 AASTA  TAOTLUSVOORU TAOTLUSTE RAHULDAMINE TORI VALLAS

1

Toetuse saaja nimi:

Mait Ruumet

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Kõrsa küla, Sindi tee 8 kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine

 

Projekti kogumaksumus:

2684

 

s.h. Toetus

1789,42

2

Toetuse saaja nimi:

Mait Ruumet

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Kõrsa küla, Sindi tee 8 veesüsteemi renoveerimine

 

Projekti kogumaksumus:

2466

 

s.h. Toetus

1644,08

3

Toetuse saaja nimi:

Leili Nõmm

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Nõmme talu puurkaevu rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

5070

 

s.h. Toetus

3380,17

4

Toetuse saaja nimi:

Janno Pilt

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, tori vald, Oore küla, Nikola veesüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

5002

 

s.h. Toetus

3334,83

5

Toetuse saaja nimi:

Pamela Soontalu

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Tori alevik, Töngi tee 4 veepuhastusseadmed

 

Projekti kogumaksumus:

1555

 

s.h. Toetus

1036,72

6

Toetuse saaja nimi:

Valdur Lainoja

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Selja küla, Nuudituka kanalisatsioonisüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

2186,40

 

s.h. Toetus

1457,67

7

Toetuse saaja nimi:

Kristo Tamm

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Urumarja küla, Tamme puurkaevu rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

5592

 

s.h. Toetus

3728,19

8

Toetuse saaja nimi:

Triin Sohlu

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Oore küla, Sohlukristjanitalu juurdepääsutee

 

Projekti kogumaksumus:

3151,08

 

s.h. Toetus

2100,83

9

Toetuse saaja nimi:

Aivo Reppo

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Võlli küla, Põldoja talu kanalisatsioon

 

Projekti kogumaksumus:

5466

 

s.h. Toetus

3644,18

10

Toetuse saaja nimi:

Andrus Kallaste

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Võlli küla, Laaneoja talu juurdepääsutee rekonstrueerimine

 

Projekti kogumaksumus:

7509,60

 

s.h. Toetus

5006,65

11

Toetuse saaja nimi:

Riho Raiesmaa

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Muraka küla, Raiesmaa kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

2628

 

s.h. Toetus

1752,09

12

Toetuse saaja nimi:

Tiiu Kägo

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Jõesuu küla, Koobi talu sissesõidutee ja kraavide projekt

 

Projekti kogumaksumus:

4179,26

 

s.h. Toetus

2786,31

13

Toetuse saaja nimi:

Ats Mihkels
 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Tammsalu juurdepääsutee rekonstrueerimine
  Projekti kogumaksumus: 2021,22
  s.h. Toetus

1347,55

 

Kontaktisikud Tori vallas on arendusnõunik Helen Mihkelson, telefon: 443 6640, 5594 0777 või e-post arendusnounik@torivald.ee ja Ester Märss, telefon: 443 6640, 503 4679 või e-post abivallavanem@torivald.ee.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon:

  1. Kaie Toobal - komisjoni esimees
  2. Kalev Kiisk
  3. Ester Märss
  4. Helen Mihkelson
  5. Toomas Parm

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused: