2013

1.1. Toetuse saaja Ilmar Juurik

1.2. Toetuse suurus 2300,10 eurot (sellest KOV osalus 1150,05 eurot ja riigi osalus 1150,05 eurot).

1.3. Toetuse oma- ja kaasfinantseering 1149,91 eurot.

1.4. Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõppkuupäev: 11.2013 – 04.2014

1.5. Toetuse väljamakse tingimused:

· Toetuslepingu sõlmimiseks on vaja esitada kirjalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks. Toetuslepingut ei sõlmita enne, kui mainitud tingimus on täidetud.

• Toetusleping sõlmitakse kolmepoolne - Tori Vallavalitsuse, töö teostaja ja toetuse saaja vahel.

• Tori Vallavalitsus kannab Projekti teostamiseks otse töö teostaja arvelduskontole 45% ulatuses toetuse summast pärast Lepingu sõlmimist ja 45% ulatuses toetuse summast kolmepoolselt kinnitatud valmistöö üleandmise-vastuvõtmise akti alusel ning 10% ulatuses toetuse summast pärast Toetuse saaja poolt esitatud lõpparuande kinnitamist, Tori Vallavalitsuse poolt.

1.6. Aruande esitamise kord:

• Allkirjastatud projekti aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada Tori Vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva;

• Aruanne nõutud informatsiooniga ettenähtud vormil esitatakse koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (rahalised tehingud, mis ületavad 300 eurot, peavad olema teostatud toetuse saajale või tema lähisugulasele või abikaasale kuuluvalt pangakontolt). Aruandele lisaks tuleb esitada kasutusloa taotlus koos vajalike lisadega;

 

2.1. Toetuse saaja Jaan Mihkelstein

2.2.  Toetuse suurus 1696,28 eurot (sellest KOV osalus 848,14 eurot ja riigi osalus 848,14 eurot).

2.3. Toetuse oma- ja kaasfinantseering 848,02 eurot.

2.4. Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõppkuupäev: 12.2013 – 08.2014

2.5. Toetuse väljamakse tingimused:

• Toetusleping sõlmitakse kahepoolne, Tori Vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel.

• Tori Vallavalitsus maksab Toetuse saajale toetuse välja 90% ulatuses hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist ja 10% toetusest makstakse toetuse saajale välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast projekti aruande kinnitamist Tori Vallavalitsuse poolt.

2.6. Aruande esitamise kord:

• Allkirjastatud projekti aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada Tori Vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva;

• Aruanne nõutud informatsiooniga ettenähtud vormil esitatakse koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (rahalised tehingud, mis ületavad 300 eurot, peavad olema teostatud toetuse saajale või tema lähisugulasele või abikaasale kuuluvalt pangakontolt). Aruandele lisaks tuleb esitada kasutusloa taotlus koos vajalike lisadega;

 

3.1. Toetuse saaja Kadi Kask

3.2. Toetuse suurus 2300,10 eurot (sellest KOV osalus 1150,05 eurot ja riigi osalus 1150,05 eurot).

3.3. Toetuse oma- ja kaasfinantseering 1149,91 eurot.

3.4. Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõppkuupäev: 12.2013 – 10.2014

3.5. Toetuse väljamakse tingimused:

• Toetuslepingu sõlmimiseks on vaja esitada kirjalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks. Toetuslepingut ei  sõlmita enne, kui mainitud tingimus on täidetud.

• Toetusleping sõlmitakse kolmepoolne, Tori Vallavalitsuse, töö teostaja ja toetuse saaja vahel.

• Tori Vallavalitsus  kannab Projekti teostamiseks  otse  töö teostaja arvelduskontole 45% ulatuses toetuse summast pärast Lepingu sõlmimist ja  45% ulatuses toetuse summast kolmepoolselt kinnitatud valmistöö üleandmise-vastuvõtmise akti alusel ning 10% ulatuses toetuse summast pärast Toetuse saaja poolt esitatud lõpparuande kinnitamist, Tori Vallavalitsuse poolt.

3.6. Aruande esitamise kord:

• Allkirjastatud projekti aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada Tori Vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva;

• Aruanne nõutud informatsiooniga ettenähtud vormil esitatakse koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (rahalised tehingud, mis ületavad 300 eurot, peavad olema teostatud toetuse saajale või tema lähisugulasele või abikaasale kuuluvalt pangakontolt). Aruandele lisaks tuleb esitada kasutusloa taotlus koos vajalike lisadega;

 

4.1. Toetuse saaja Andrus Andrekson

4.2. Toetuse suurus 1787,60 eurot (sellest KOV osalus 893,80 eurot ja riigi osalus 893,80 eurot).

4.3. Toetuse oma- ja kaasfinantseering 893,71 eurot.

4.4. Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõppkuupäev: 12.2013 – 12.2014

4.5. Toetuse väljamakse tingimused:

• Toetuslepingu sõlmimiseks on vaja esitada kirjalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks. Toetuslepingut ei  sõlmita enne, kui mainitud tingimus on täidetud.

• Toetusleping sõlmitakse kahepoolne, Tori Vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel.

• Tori Vallavalitsus maksab Toetuse saajale toetuse välja 90% ulatuses hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist ja 10% toetusest makstakse toetuse saajale välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast projekti aruande kinnitamist Tori Vallavalitsuse poolt.

4.6. Aruande esitamise kord:

• Allkirjastatud projekti aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada Tori Vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva;

• Aruanne nõutud informatsiooniga ettenähtud vormil esitatakse koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (rahalised tehingud, mis ületavad 300 eurot, peavad olema teostatud toetuse saajale või tema lähisugulasele või abikaasale kuuluvalt pangakontolt). Aruandele lisaks tuleb esitada kasutusloa taotlus koos vajalike lisadega;

 

5.1. Toetuse saaja Katrin Ruumet

5.2. Toetuse suurus 5 000,80 eurot (sellest KOV osalus 2500,40 eurot ja riigi osalus 2500,40 eurot).

5.3. Toetuse oma- ja kaasfinantseering 2 500,40 eurot.

5.4. Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõppkuupäev: 12.2013 – 05.2014

5.5. Toetuse väljamakse tingimused:

• Toetusleping sõlmitakse kahepoolne, Tori Vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel.

• Tori Vallavalitsus maksab Toetuse saajale toetuse välja 90% ulatuses hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist ja 10% toetusest makstakse toetuse saajale välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast projekti aruande kinnitamist Tori Vallavalitsuse poolt.

5.6. Aruande esitamise kord:

• Allkirjastatud projekti aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada Tori Vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva;

• Aruanne nõutud informatsiooniga ettenähtud vormil esitatakse koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (rahalised tehingud, mis ületavad 300 eurot, peavad olema teostatud toetuse saajale või tema lähisugulasele või abikaasale kuuluvalt pangakontolt). Aruandele lisaks tuleb esitada kasutusloa taotlus koos vajalike lisadega;

 

6.1. Toetuse saaja Sirje Künnapas

6.2. Toetuse suurus 4039,40 eurot (sellest KOV osalus 2019,70 eurot ja riigi osalus 2019,70 eurot).

6.3. Toetuse oma- ja kaasfinantseering 2 019,41 eurot.

6.4. Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõppkuupäev: 12.2013 – 12.2014

6.5. Toetuse väljamakse tingimused:

• Toetuslepingu sõlmimiseks on vaja esitada kirjalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks. Toetuslepingut ei  sõlmita enne, kui mainitud tingimus on täidetud.

• Toetusleping sõlmitakse kolmepoolne, Tori Vallavalitsuse, töö teostaja ja toetuse saaja vahel.

• Tori Vallavalitsus  kannab Projekti teostamiseks  otse  töö teostaja arvelduskontole 45% ulatuses toetuse summast pärast Lepingu sõlmimist ja  45% ulatuses toetuse summast kolmepoolselt kinnitatud valmistöö üleandmise-vastuvõtmise akti alusel ning 10% ulatuses toetuse summast pärast Toetuse saaja poolt esitatud lõpparuande kinnitamist, Tori Vallavalitsuse poolt.

6.6. Aruande esitamise kord:

• Allkirjastatud projekti aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada Tori Vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva;

• Aruanne nõutud informatsiooniga ettenähtud vormil esitatakse koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (rahalised tehingud, mis ületavad 300 eurot, peavad olema teostatud toetuse saajale või tema lähisugulasele või abikaasale kuuluvalt pangakontolt). Aruandele lisaks tuleb esitada kasutusloa taotlus koos vajalike lisadega;

 

7.1. Toetuse saaja Erich Saava

7.2. Toetuse suurus 2706,54 eurot (sellest KOV osalus 1353,27 eurot ja riigi osalus 1353,27 eurot).

7.3. Toetuse oma- ja kaasfinantseering 1353,07 eurot.

7.4. Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõppkuupäev: 12.2013 – 12.2014

7.5. Toetuse väljamakse tingimused:

• Toetuslepingu sõlmimiseks on vaja esitada kirjalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks. Toetuslepingut ei  sõlmita enne, kui mainitud tingimus on täidetud.

• Toetusleping sõlmitakse kahepoolne, Tori Vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel.

• Tori Vallavalitsus maksab Toetuse saajale toetuse välja 90% ulatuses hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist ja 10% toetusest makstakse toetuse saajale välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast projekti aruande kinnitamist Tori Vallavalitsuse poolt.

7.6. Aruande esitamise kord:

• Allkirjastatud projekti aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada Tori Vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva;

• Aruanne nõutud informatsiooniga ettenähtud vormil esitatakse koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (rahalised tehingud, mis ületavad 300 eurot, peavad olema teostatud toetuse saajale või tema lähisugulasele või abikaasale kuuluvalt pangakontolt). Aruandele lisaks tuleb esitada kasutusloa taotlus koos vajalike lisadega;

 

8.1. Toetuse saaja Paul Lilletai

8.2. Toetuse suurus 4082,60 eurot (sellest KOV osalus 2041,30 eurot ja riigi osalus 2041,30 eurot).

8.3. Toetuse oma- ja kaasfinantseering 2041,01 eurot.

8.4. Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõppkuupäev: 03.2014 – 10.2014

8.5. Toetuse väljamakse tingimused:

• Toetuslepingu sõlmimiseks on vaja esitada kirjalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks. Toetuslepingut ei  sõlmita enne, kui mainitud tingimus on täidetud.

• Toetusleping sõlmitakse kahepoolne, Tori Vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel.

• Tori Vallavalitsus maksab Toetuse saajale toetuse välja 90% ulatuses hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist ja 10% toetusest makstakse toetuse saajale välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast projekti aruande kinnitamist Tori Vallavalitsuse poolt.

8.6. Aruande esitamise kord:

• Allkirjastatud projekti aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada Tori Vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva;

• Aruanne nõutud informatsiooniga ettenähtud vormil esitatakse koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (rahalised tehingud, mis ületavad 300 eurot, peavad olema teostatud toetuse saajale või tema lähisugulasele või abikaasale kuuluvalt pangakontolt). Aruandele lisaks tuleb esitada kasutusloa taotlus koos vajalike lisadega;

 

9.1. Toetuse saaja Madis Padari

9.1. Toetuse suurus 4002,50 eurot (sellest KOV osalus 2001,25 eurot ja riigi osalus 2001,25 eurot).

9.2. Toetuse oma- ja kaasfinantseering 2 001,11 eurot.

9.3. Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõppkuupäev: 12.2013 – 12.2014

9.4. Toetuse väljamakse tingimused:

• Toetuslepingu sõlmimiseks on vaja esitada kirjalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks. Toetuslepingut ei  sõlmita enne, kui mainitud tingimus on täidetud.

• Toetusleping sõlmitakse kahepoolne, Tori Vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel.

• Tori Vallavalitsus maksab Toetuse saajale toetuse välja 90% ulatuses hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist ja 10% toetusest makstakse toetuse saajale välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast projekti aruande kinnitamist Tori Vallavalitsuse poolt.

9.6. Aruande esitamise kord:

• Allkirjastatud projekti aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada Tori Vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva;

• Aruanne nõutud informatsiooniga ettenähtud vormil esitatakse koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (rahalised tehingud, mis ületavad 300 eurot, peavad olema teostatud toetuse saajale või tema lähisugulasele või abikaasale kuuluvalt pangakontolt). Aruandele lisaks tuleb esitada kasutusloa taotlus koos vajalike lisadega;

 

10.1. Toetuse saaja Tiina Tomingas

10.2. Toetuse suurus 2275,96 eurot (sellest KOV osalus 1137,98 eurot ja riigi osalus 1137,98 eurot).

10.3. Toetuse oma- ja kaasfinantseering 1137,81 eurot.

10.4. Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõppkuupäev: 05.2014 – 12.2014

10.5. Toetuse väljamakse tingimused:

• Toetuslepingu sõlmimiseks on vaja esitada kirjalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks. Toetuslepingut ei  sõlmita enne, kui mainitud tingimus on täidetud.

• Toetusleping sõlmitakse kolmepoolne, Tori Vallavalitsuse, töö teostaja ja toetuse saaja vahel.

• Tori Vallavalitsus kannab Projekti teostamiseks otse töö teostaja arvelduskontole 45% ulatuses toetuse summast pärast Lepingu sõlmimist ja 45% ulatuses toetuse summast kolmepoolselt kinnitatud valmistöö üleandmise-vastuvõtmise akti alusel ning 10% ulatuses toetuse summast pärast Toetuse saaja poolt esitatud lõpparuande kinnitamist, Tori Vallavalitsuse poolt.

10.6. Aruande esitamise kord:

• Allkirjastatud projekti aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada Tori Vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva;

• Aruanne nõutud informatsiooniga ettenähtud vormil esitatakse koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (rahalised tehingud, mis ületavad 300 eurot, peavad olema teostatud toetuse saajale või tema lähisugulasele või abikaasale kuuluvalt pangakontolt). Aruandele lisaks tuleb esitada kasutusloa taotlus koos vajalike lisadega;