Jõesuu raamatukogu ajalugu:

Raamatukogu asub Jõesuu asulas endises lasteaia majas.  Raamatukogu kasutatav pind on 100 ruutmeetrit. 2006. a.seisuga on arvel 11,5 tuhat raamatut, lisaks varasematel aastatel ilmunud ajakirjad, ajalehed.2006.a. On raamatukokku tellitud 8. nimetust ajalehti ja 17. nimetust ajakirju.

Aasta jooksul registreeerime 310 – 335 lugejat.

Aasta jooksul laenutame 11000- 12000 trükist.(varasematel aastatel rohkem)

Põhiliseks lugejate teenindusvormiks on kojulaenutus, kuid on ka 5-6 kohta kohal lugemiseks ja töötamiseks. Kogu fond paikneb avariiulitel . Raamatuid tutvustatakse suuliselt vastavalt lugeja soovile.

Suurem osa raamatufondist on sisestatud elektroonilisse kataloogi.2006. Aasta 1.maist alates toimub ka raamatute laenutamine elektrooniliselt. Kasutusel raamatukogu programm URRAM.

Raamatukogus on 1.tööarvuti ja 1.AIP punkti arvuti, mida kasutavad lugejad.Ühiseks kasutamiseks on laserprinter ja paljundusmasin Canon.

Raamatute ja ajakirjanduse ostmiseks eraldab vahendid  riik ja teise poole lisab omavalitsus. Senini on rahaeraldus olnud piisav.

Raamatukogu teenindab kõiki piirkonna elanikke,ajutisi ehitustöölisi, metsatöölisi, JNA  Aknad-Uksed tehase võõrtöölisi, puhkajaid, Jõesuu külalisi, üksikui lugejaid on ka naabervaldadest.

Raamatukogu ruume kasutatakse ka klubiliste ürituste läbiviimiseks, kirjandusõhtuteks, näitusteks, valimisruumiks, koosolekuteks , näidendiproovideks jne.