Tori Sotsiaalmaja ajalugu

 • 1937 valmis hoone, mis ehitati arsti ja ämmaemanda vastuvõtuks
 • 1951 alustas tööd haigla
 • 1968 hoone remont
 • 1993 lõpetas tegevuse haigla, jätkus arstide vastuvõtt
 • 2003 lõpetati töö ambulatooriumihoones
 • 2003-2010 asus hoones ka Tori Muuseum
 • 2004 hoone remont
 • 2005 sotsiaalmaja. Pakuti sotsiaalteenuseid: elasemeteenus ja pesu pesemine ning duši kasutamine. Pakuti võimalust kangastelgedel kududa. Siin asusid vallavalitsuse sotsiaalnõunike töökohad. Sotsiaalmaja oli vallavalitsuse osakond ehk eraldi asutust seni moodustatud ei olnud.
 • 2009 loodi valla hoolekandeasutus, mis koosneb päevakeskusest ja sotsiaalkorteritest. Loodi juhataja ametikoht
 • 2010 tegevusluba riiklike erihoolekandeteenuste ostutamiseks psüühiliste erivajadustega inimestele. Tööle võeti tegevusjuhendaja
 • 2015 hoonete ja ümbruse renoveerimine: õppeköök, tegevustuba, kelder ja kõnnitee. Asus tööle 1,0 kohaga hoolekandetöötaja. Avati Tori Sotsiaalmaja aktiveerimiskeskus, kus paikneb puutöökoda ning kangakudumise ja õmblustuba

Huvi korral võib lugeda:

"Arstimajal oli 75. juubel" kirja pannud Helju Rohtsalu