Torit läbivate liinide sõiduplaanid

Peatus.ee - reisi planeerija ja sõiduplaanid

Vallavalitsuse 05.01.2016 korraldus nr 2 Liiniloa väljastamine Lisa 1

                                                 

29.09.15

Tori Vallavolikogu kehtestas 18.03.2015 määrusega nr 6 Tori valla koolibussi sõiduliinidel sõidupiletite hinnad ja tasuta sõidu tingimused. 

Koolibussi sõidupileti hinnad veoliinidel:

1) Tori- Piistaoja                     0,50 eurot;

2) Piistaoja- Tori                     0,50 eurot;

3) Tori- Kuiaru                       0,50 eurot;

4) Kuiaru-Tori                        0,50 eurot;

5) Tori- Sindi                          0,50 eurot;

6) Sindi-Tori                           0,50 eurot;

7) Tori- Võlli                           0,50 eurot;

8) Võlli- Tori                           0,50 eurot;

9) Tori- Aesoo                        Lisa 1;

10) Tori– Riisa                        Lisa 2.

Tasutasõidu õigus on tulenevalt ühistranspordi seadusest ja Tori Vallavolikogu 18.03.2015 määrusest nr 6 Üldhariduskooli õpilastel, eelkooliealistel lastel, puuetega lastel, sügava puudega 16-aastastaseid ja vanemaid isikuid ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

Ülalpool mitteloetletud isikud saavad bussiga sõita vabade kohtade olemasolul ja on kohustatud lunastama sõidupileti.

 

 

Tori valla liinid (Liinivõrgu kaart)

 

Esmaspäev

Jrk

 

 

Liin

Marsruut

 

1.     

07:00

07:35

101

Kildemaa – Niidaste – Vabriku – Võlli – (Torilaane) – Tori

Õpilasliin

2.     

07:40

08:10

101

Tori – Kuiaru – Oore – Tori

Õpilasliin

3.     

08:30

09:10

103

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu – Tori

Lasteaialiin

4.     

09:53

10:45

105

Tori – Muraka – Jõesuu rippsild – Tahkuse – Piistaoja – Muti – Selja – Tori – Sindi

Piistaoja liin

5.     

11:15

12:30

106

Sindi – Tori – Selja – Muti – Piistaoja – Tahkuse – Jõesuu rippsild – Muraka – Tori

Piistaoja liin

6.     

14:45

15:10

102

Tori – Oore – Kuiaru – Tori

Õpilasliin

7.     

15:10

15:40

102

Tori – (Torilaane) – Võlli – Vabriku – Niidaste – Kildemaa

Õpilasliin

8.     

17:00

17:50

104

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu – Võlli – Vabriku – Niidaste

Lasteaialiin

Teisipäev

Jrk

 

 

Liin

Marsruut

 

1.     

07:00

07:35

101

Kildemaa – Niidaste – Vabriku – Võlli – (Torilaane) – Tori

Õpilasliin

2.     

07:40

08:10

101

Tori – Kuiaru – Oore – Tori

Õpilasliin

3.     

08:30

09:10

103

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu – Tori

Lasteaialiin

4.     

14:45

15:10

102

Tori – Oore – Kuiaru – Tori

Õpilasliin

5.     

15:10

15:40

102

Tori – (Torilaane) – Võlli – Vabriku – Niidaste – Kildemaa

Õpilasliin

6.     

17:00

17:50

104

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu – Võlli – Vabriku – Niidaste

Lasteaialiin

Kolmapäev

Jrk

 

 

Liin

Marsruut

 

1.     

07:00

07:35

101

Kildemaa – Niidaste – Vabriku – Võlli – (Torilaane) – Tori

Õpilasliin

2.     

07:40

08:10

101

Tori – Kuiaru – Oore – Tori

Õpilasliin

3.     

08:30

09:10

103

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu – Tori

Lasteaialiin

4.     

14:45

15:10

102

Tori – Oore – Kuiaru – Tori

Õpilasliin

5.     

15:10

15:40

102

Tori – (Torilaane) – Võlli – Vabriku – Niidaste – Kildemaa

Õpilasliin

6.     

17:00

17:50

104

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu – Võlli – Vabriku – Niidaste

Lasteaialiin

Neljapäev

Jrk

 

 

Liin

Marsruut

 

1.     

07:00

07:35

101

Kildemaa – Niidaste – Vabriku – Võlli – (Torilaane) – Tori

Õpilasliin

2.     

07:40

08:10

101

Tori – Kuiaru – Oore – Tori

Õpilasliin

3.     

08:30

09:10

103

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu – Tori

Lasteaialiin

4.     

09:53

10:55

107

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu – Tori A ja O

Aesoo liin

5.     

12:00

12:33

108

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu

Aesoo liin

6.     

12:40

13:05

109

Jõesuu – Riisa – Tori

Riisa liin

7.     

13:50

14:20

110

Tori A ja O – Jõesuu – Riisa

Riisa liin

8.     

14:45

15:10

102

Tori – Oore – Kuiaru – Tori

Õpilasliin

9.     

15:10

15:40

102

Tori – (Torilaane) – Võlli – Vabriku – Niidaste – Kildemaa

Õpilasliin

10. 

17:00

17:50

104

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu – Võlli – Vabriku – Niidaste

Lasteaialiin

Reede

Jrk

 

 

Liin

Marsruut

 

1.     

07:00

07:35

101

Kildemaa – Niidaste – Vabriku – Võlli – (Torilaane) – Tori

Õpilasliin

2.     

07:40

08:10

101

Tori – Kuiaru – Oore – Tori

Õpilasliin

3.     

08:30

09:10

103

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu – Tori

Lasteaialiin

4.     

14:45

15:10

102

Tori – Oore – Kuiaru – Tori

Õpilasliin

5.     

15:10

15:40

102

Tori – (Torilaane) – Võlli – Vabriku – Niidaste – Kildemaa

Õpilasliin

6.     

17:00

17:50

104

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu – Võlli – Vabriku – Niidaste

Lasteaialiin

 

Sõidugraafikud              (allalaadimiseks või printimiseks)

 

101,     Hommikused õpilasliinid 2015 (Kaart)

Kildemaa – Niidaste – Vabriku – Võlli – (Torilaane) – Tori

 

E – R (koolibuss)

 

Kildemaa

07:11

   

Niidaste

07:14

   

Vabriku

07:17

   

Paali

07:19

   

Haava siht

07:21

   

Jõhve

07:22

   

Soldati

07:24

   

Võlli

07:25

   

Lundi

07:26

   

Karini

-

( 07:29 )

peatus nõudmisel

Torilaane

-

( 07:30 )

peatus nõudmisel

Postipoisi

07:27

( 07:32 )

 

Laaneoja

07:28

( 07:33 )

 

Töngi tee

07:30

( 07:35 )

 

Tori

07:31

( 07:36 )

 

Tori Põhikool

07:34

( 07:39 )

 
 

Tori – Kuiaru – Oore – Tori

 

E – R (koolibuss)

 

Tori

07:42

   

Eriku

07:45

   

Kuiaru

07:47

   

Rea

07:49

   

Oore

07:54

   

Teeniidu

-

( 07:56 )

peatus nõudmisel

Siilaku

07:55

( 07:59 )

 

Kõveroja

07:56

( 08:00 )

 

Tori

07:59

( 08:03 )

 

Tori Põhikool

08:01

( 08:05 )

 

Märkused:

·         Liiklus toimub Tori PK koolipäevadel E-R, välja arvatud koolivaheaegadel alljärgnevalt:

                 suvevaheaeg        04. juuni 2015. a         kuni     31. august 2015.a;

                 sügisvaheaeg        17. oktoober 2015. a kuni     25. oktoober 2015. a;

                 talvevaheaeg        23. detsember 2015. a            kuni       31. detsember 2015. a (10. jaanuar 2016. a)

·         Nõudepeatusesse bussi tellimiseks tuleb lunastada sõidupilet (v.a. õpilased koolibussis) või -helistada dispetšerile telefonil 5148190 enne bussi liinile väljumist.

102, Lõunased õpilasliinid 2015 (KAART)

Tori – Oore – Kuiaru – Tori

 

E – R (koolibuss)

 

Tori Põhikool

14:45

   

Tori

14:47

 

peatus nõudmisel

Kõveroja

14:50

 

peatus nõudmisel

Siilaku

14:51

 

peatus nõudmisel

Oore

14:52

 

peatus nõudmisel

Teeniidu

-

(14:54)

peatus nõudmisel

Rea

14:57

(15:01)

peatus nõudmisel

Kuiaru

14:59

(15:03)

peatus nõudmisel

Eriku

15:01

(15:04)

peatus nõudmisel

Tori

15:04

(15:08)

peatus nõudmisel

 

Tori – (Torilaane) – Võlli – Vabriku – Niidaste – Kildemaa

 

E – R (koolibuss)

 

 

Tori Põhikool

15:10

     

Tori

15:13

     

Töngi tee

15:14

 

peatus nõudmisel

Laaneoja

15:15

 

peatus nõudmisel

Postipoisi

15:16

 

peatus nõudmisel

Torilaane

-

(15:18)

peatus nõudmisel

Karini

-

(15:19)

peatus nõudmisel

Lundi

15:17

(15:22)

peatus nõudmisel

Võlli

15:18

(15:23)

peatus nõudmisel

Soldati

15:20

(15:24)

peatus nõudmisel

Jõhve

15:21

(15:25)

peatus nõudmisel

Haava siht

15:22

(15:27)

peatus nõudmisel

Paali

15:24

(15:29)

peatus nõudmisel

Vabriku

15:26

(15:30)

peatus nõudmisel

Niidaste

15:29

(15:33)

peatus nõudmisel

Kildemaa

15:32

(15:36)

peatus nõudmisel

Märkused:

·         Liiklus toimub Tori PK koolipäevadel E-R, välja arvatud koolivaheaegadel alljärgnevalt:

                 suvevaheaeg        04. juuni 2015. a         kuni     31. august 2015.a;

                 sügisvaheaeg        17. oktoober 2015. a kuni     25. oktoober 2015. a;

                 talvevaheaeg        23. detsember 2015. a            kuni       31. detsember 2015. a (10. jaanuar 2016. a)

·         Nõudepeatusesse bussi tellimiseks tuleb lunastada sõidupilet (v.a. õpilased koolibussis) või -helistada dispetšerile telefonil 5148190 enne bussi liinile väljumist.

103, Hommikune lasteaialiin 2015 (KAART)

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu – Tori

 

Põhiliin

Nõudeliin

 

Tori lasteaed

08:30

   

Tori

08:31

   

Aru

08:34

   

Levi

08:34

   

Riisa tee

08:36

   

Jõesuu

08:37

   

Aesoo tee

-

( 08:38 )

peatus nõudmisel

Viira kool

-

( 08:39 )

peatus nõudmisel

Tohera

-

( 08:40 )

peatus nõudmisel

Pöörde

-

( 08:41 )

peatus nõudmisel

Saarisoo

-

( 08:43 )

peatus nõudmisel

Viidika

-

( 08:44 )

peatus nõudmisel

Kubja

-

( 08:45 )

peatus nõudmisel

Alta

-

( 08:47 )

peatus nõudmisel

Aesoo

-

( 08:49 )

peatus nõudmisel

Alta

-

( 08:51 )

peatus nõudmisel

Kubja

-

( 08:52 )

peatus nõudmisel

Viidika

-

( 08:53 )

peatus nõudmisel

Saarisoo

-

( 08:55 )

peatus nõudmisel

Pöörde

-

( 08:56 )

peatus nõudmisel

Tohera

-

( 08:57 )

peatus nõudmisel

Viira kool

-

( 08:59 )

peatus nõudmisel

Aesoo tee

-

( 08:59 )

peatus nõudmisel

Jõesuu

-

( 09:00 )

peatus nõudmisel

Riisa tee

08:38

( 09:01 )

 

Levi

08:40

( 09:03 )

 

Aru

08:41

( 09:03 )

 

Tori

08:44

( 09:06 )

 

Märkus:

·         Käigus Tori lasteaia tööpäevadel. Liiklust ei toimu juulis 2015.

·         Nõudepeatusesse bussi tellimiseks tuleb lunastada sõidupilet või -helistada dispetšerile telefonil 5148190 enne bussi liinile väljumist.

104, Õhtune lasteaialiin 2015 (KAART)

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu – Võlli – Vabriku – Niidaste

 

Põhiliin

Nõudeliin

 

Tori lasteaed

17:00

   

Tori

17:01

   

Aru

17:04

   

Levi

17:04

   

Riisa tee

17:06

   

Jõesuu

17:07

   

Aesoo tee

-

( 17:08 )

peatus nõudmisel

Viira kool

-

( 17:09 )

peatus nõudmisel

Tohera

-

( 17:10 )

peatus nõudmisel

Pöörde

-

( 17:11 )

peatus nõudmisel

Saarisoo

-

( 17:13 )

peatus nõudmisel

Viidika

-

( 17:15 )

peatus nõudmisel

Kubja

-

( 17:15 )

peatus nõudmisel

Alta

-

( 17:17 )

peatus nõudmisel

Aesoo

-

( 17:19 )

peatus nõudmisel

Alta

-

( 17:21 )

peatus nõudmisel

Kubja

-

( 17:23 )

peatus nõudmisel

Viidika

-

( 17:23 )

peatus nõudmisel

Saarisoo

-

( 17:25 )

peatus nõudmisel

Pöörde

-

( 17:27 )

peatus nõudmisel

Tohera

-

( 17:28 )

peatus nõudmisel

Viira kool

-

( 17:29 )

peatus nõudmisel

Aesoo tee

-

( 17:30 )

peatus nõudmisel

Jõesuu

-

( 17:30 )

peatus nõudmisel

Riisa tee

-

( 17:31 )

peatus nõudmisel

Puista

-

( 17:32 )

peatus nõudmisel

Puussaare

-

( 17:34 )

peatus nõudmisel

Torilaane

-

( 17:36 )

peatus nõudmisel

Lundi

-

( 17:38 )

peatus nõudmisel

Võlli

-

( 17:39 )

peatus nõudmisel

Soldati

-

( 17:40 )

peatus nõudmisel

Jõhve

-

( 17:41 )

peatus nõudmisel

Haava siht

-

( 17:43 )

peatus nõudmisel

Paali

-

( 17:45 )

peatus nõudmisel

Vabriku

-

( 17:46 )

peatus nõudmisel

Niidaste

-

( 17:49 )

peatus nõudmisel

Märkus:

·         Käigus Tori lasteaia tööpäevadel E-R. Liiklust ei toimu juulis 2015.

·         Nõudepeatusesse bussi tellimiseks tuleb lunastada sõidupilet või -helistada dispetšerile telefonil 5148190 enne bussi liinile väljumist.

105 Piistaoja – Tori – Sindi (KAART)

Tori – Muraka – Jõesuu rippsild – Tahkuse – Piistaoja – Muti – Selja – Tori – Sindi

 

Põhiliin

Nõudeliin

 

Tori

09:53

   

Kõrgoja

09:57

   

Muraka

09:59

   

Tani

10:00

   

Päästala

10:04

   

Jõesuu rippsild

10:06

   

Tahkuse

10:11

   

Piistaoja töökoda

10:15

   

Mannare

10:18

   

Muti

10:19

   

Selja

10:22

   

Nuudi

10:24

   

Tori A ja O

10:28

   

Tori

10:31

   

Veetorni

10:44

( 10:44 )

peatus nõudmisel

Sindi Konsum

10:45

( 10:45 )

peatus nõudmisel

Märkus:

·         Käigus tööpäevadel, esmaspäeviti. Liiklust ei toimu juuli kuus.
Riiklike pühadega kokkulangevad päevad nihutatakse kokkuleppeliselt eelnevale või järgnevale tööpäevale. Lisainfo telefonil 5148190.

·         Nõudepeatusesse bussi tellimiseks tuleb lunastada sõidupilet või -helistada dispetšerile telefonil 5148190 enne bussi liinile väljumist.

106 Sindi – Tori – Piistaoja (KAART)

Sindi – Tori – Selja – Muti – Piistaoja – Tahkuse – Jõesuu rippsild – Muraka – Tori

 

Põhiliin

Nõudeliin

 

Sindi Konsum

-

( 11:15 )

peatus nõudmisel

Gümnaasiumi

-

( 11:17 )

peatus nõudmisel

Tori

-

( 11:30 )

peatus nõudmisel

Tori A&O

11:32

   

Nuudi

-

( 11:35 )

peatus nõudmisel

Selja

-

( 11:36 )

peatus nõudmisel

Muti

-

( 12:01 )

peatus nõudmisel

Mannare

-

( 12:03 )

peatus nõudmisel

Piistaoja töökoda

-

( 12:06 )

peatus nõudmisel

Tahkuse

-

( 12:09 )

peatus nõudmisel

Jõesuu rippsild

-

( 12:14 )

peatus nõudmisel

Päästala

-

( 12:16 )

peatus nõudmisel

Tani

-

( 12:19 )

peatus nõudmisel

Muraka

-

( 12:20 )

peatus nõudmisel

Kõrgoja

-

( 12:22 )

peatus nõudmisel

Tori

-

( 12:26 )

peatus nõudmisel

Märkus:

·         Käigus tööpäevadel, esmaspäeviti. Liiklust ei toimu juuli kuus.
Riiklike pühadega kokkulangevad päevad nihutatakse kokkuleppeliselt eelnevale või järgnevale tööpäevale. Lisainfo telefonil 5148190.

·         Nõudepeatusesse bussi tellimiseks tuleb lunastada sõidupilet või -helistada dispetšerile telefonil 5148190 enne bussi liinile väljumist.

107 Tori – Aesoo – Tori (KAART)

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu – Tori A ja O

 

Põhiliin

 

Nõudeliin

 

Tori

09:53

     

Aru

09:55

     

Levi

09:56

     

Riisa tee

09:58

     

Jõesuu

09:59

     

Aesoo tee

-

 

( 10:00 )

peatus nõudmisel

Viira kool

-

 

( 10:00 )

peatus nõudmisel

Tohera

-

 

( 10:02 )

peatus nõudmisel

Pöörde

-

 

( 10:03 )

peatus nõudmisel

Saarisoo

-

 

( 10:04 )

peatus nõudmisel

Viidika

-

 

( 10:06 )

peatus nõudmisel

Kubja

-

 

( 10:07 )

peatus nõudmisel

Alta

-

 

( 10:08 )

peatus nõudmisel

Aesoo

-

s

( 10:11 )

peatus nõudmisel

Aesoo

-

v

( 10:28 )

peatus nõudmisel

Alta

-

 

( 10:30 )

peatus nõudmisel

Kubja

-

 

( 10:31 )

peatus nõudmisel

Viidika

-

 

( 10:32 )

peatus nõudmisel

Saarisoo

-

 

( 10:34 )

peatus nõudmisel

Pöörde

-

 

( 10:36 )

peatus nõudmisel

Tohera

-

 

( 10:39 )

peatus nõudmisel

Viira kool

-

 

( 10:40 )

peatus nõudmisel

Aesoo tee

-

 

( 10:41 )

peatus nõudmisel

Jõesuu

10:45

     

Riisa tee

10:46

     

Levi

10:48

     

Aru

10:49

     

Tori A ja O

10:52

     

Märkus:

·         Käigus tööpäevadel, neljapäeviti. Liiklust ei toimu juuli kuus.
Riiklike pühadega kokkulangevad päevad nihutatakse kokkuleppeliselt eelnevale või järgnevale tööpäevale. Lisainfo telefonil 5148190.

·         Nõudepeatusesse bussi tellimiseks tuleb lunastada sõidupilet või -helistada dispetšerile telefonil 5148190 enne bussi liinile väljumist.

108 Tori – Aesoo – Jõesuu (KAART)

Tori – Jõesuu – Aesoo – Jõesuu

Liin 109 läheb Jõesuust edasi Riisale.

 

Põhiliin

 

Nõudeliin

 

Tori

12:00

     

Aru

12:03

     

Levi

12:03

     

Riisa tee

12:06

     

Jõesuu

12:07

     

Aesoo tee

-

 

( 12:08 )

peatus nõudmisel

Viira kool

-

 

( 12:09 )

peatus nõudmisel

Tohera

-

 

( 12:11 )

peatus nõudmisel

Pöörde

-

 

( 12:12 )

peatus nõudmisel

Saarisoo

-

 

( 12:14 )

peatus nõudmisel

Viidika

-

 

( 12:16 )

peatus nõudmisel

Kubja

-

 

( 12:17 )

peatus nõudmisel

Alta

-

 

( 12:18 )

peatus nõudmisel

Aesoo

-

 

( 12:21 )

peatus nõudmisel

Alta

-

 

( 12:23 )

peatus nõudmisel

Kubja

-

 

( 12:25 )

peatus nõudmisel

Viidika

-

 

( 12:26 )

peatus nõudmisel

Saarisoo

-

 

( 12:27 )

peatus nõudmisel

Pöörde

-

 

( 12:29 )

peatus nõudmisel

Tohera

-

 

( 12:30 )

peatus nõudmisel

Viira kool

-

 

( 12:31 )

peatus nõudmisel

Aesoo tee

-

 

( 12:32 )

peatus nõudmisel

Jõesuu

-

 

( 12:33 )

 

Märkus:

·         Käigus tööpäevadel, neljapäeviti. Liiklust ei toimu juuli kuus.
Riiklike pühadega kokkulangevad päevad nihutatakse kokkuleppeliselt eelnevale või järgnevale tööpäevale. Lisainfo telefonil 5148190.

·         Nõudepeatusesse bussi tellimiseks tuleb lunastada sõidupilet või -helistada dispetšerile telefonil 5148190 enne bussi liinile väljumist.

109 Jõesuu – Riisa – Tori (kaart)

Jõesuu – Riisa – Tori

Jõesuu

12:40

Riisa tee

12:40

Puista

12:41

Rätsepa

12:43

Viinahaua

12:44

Riisa

12:46

Hoolmiku

12:48

Riisa

12:50

Viinahaua

12:52

Rätsepa

12:54

Puista

12:56

Riisa tee

12:57

Jõesuu

12:58

Riisa tee

12:59

Levi

13:01

Aru

13:02

Tori A ja O

13:05

Märkus:

·         Käigus tööpäevadel, neljapäeviti. Liiklust ei toimu juuli kuus.
Riiklike pühadega kokkulangevad päevad nihutatakse kokkuleppeliselt eelnevale või järgnevale tööpäevale. Lisainfo telefonil 5148190.

110 Tori – Jõesuu – Riisa (Kaart)

Tori A ja O – Jõesuu – Riisa

 

Põhiliin

 

Nõudeliin

 

Tori A ja O

13:50

     

Aru

13:53

     

Levi

13:54

     

Riisa tee

13:56

     

Jõesuu

13:57

s

   

Jõesuu

14:10

v

   

Riisa tee

14:11

     

Puista

-

 

( 14:12 )

peatus nõudmisel

Rätsepa

-

 

( 14:13 )

peatus nõudmisel

Viinahaua

-

 

( 14:15 )

peatus nõudmisel

Riisa

-

 

( 14:17 )

peatus nõudmisel

Hoolmiku

-

 

( 14:18 )

peatus nõudmisel

Märkus:

·         Käigus tööpäevadel, neljapäeviti. Liiklust ei toimu juuli kuus.
Riiklike pühadega kokkulangevad päevad nihutatakse kokkuleppeliselt eelnevale või järgnevale tööpäevale. Lisainfo telefonil 5148190.

·         Nõudepeatusesse bussi tellimiseks tuleb lunastada sõidupilet või -helistada dispetšerile telefonil 5148190 enne bussi liinile väljumist.

Toimetaja: AARNE PÕLLUÄÄR