Eluasemeteenus

Kohalikud omavalitsusorganid on kohustatud andma eluruumi isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama, luues vajaduse korral võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks. Sotsiaalkorteri andmise ja kasutamise korra kehtestab valla- või linnavolikogu elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.

Sotsiaaleluruumi soovija esitab avalduse sotsiaalnõunikule; avalduse põhjendatust arutatakse sotsiaalkomisjonis, kes teeb vallavalitsusele ettepaneku lepingu sõlmimiseks. Lepingud on tähtajalised, mitte rohkem kui üks aasta. Tori valla sotsiaaleluruumid asuvad Tori Sotsiaalmajas, kus II korrusel on elanike kasutuses 6 tuba. Elanike ühiskasutuses on köök, duširuum, WC, kelder ja puukuur.

Sotsiaaleluruumi üürisumma on 1 euro toa m² kohta kuus, vee ja prügiveo eest tasutakse 2.50 eurot kuus ning küttepuude ja elektri eest vastavalt tegelikele kulutustele.