3.06.15

HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMM

  Minimiseeri Maksimeeri Eemalda

Hajaasustuse veeprogrammi 2012. aasta taotlusvoor

Taotlusvoorus laekus 9 avaldust. Hajaasustuse veeprogrammi programmdokumendi nõutele mittevastavaks tunnistati 1 avaldus.

Tori vallavalitsuse 13.07.2012 korraldusega nr 246 rahuldati Hajaasustuse veeprogrammi 2012 taotlusvooru raames alljärgnevad taotlused:

1 Toetuse saaja nimi Marta Nuut
Projekti nimetus Tori vald Taali küla Lodja puurkaevu rajamine
Projekti kogumaksumus 2189,61 EUR
sh.toetus 1219,80 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine, vee analüüs
Projekti ajaline kestus 08.2012 – 07.2013
2 Toetuse saaja nimi Aivar Laud
Projekti nimetus Tori valla, Selja küla, Mäe tallu puurkaevu rajamine ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine ja kaevust majani veetrassi rajamine
Projekti kogumaksumus 4100,98 EUR
sh.toetus 2734,12 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu-ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee kvaliteedi analüüs
Projekti ajaline kestus 08.2012 – 07.2013
3 Toetuse saaja nimi Leida Schenk
Projekti nimetus Tori vald Kuiaru küla Laka puurkaevu rajamine, seadmete paigaldamine ja kaevumaja ehitamine
Projekti kogumaksumus 4114,61 EUR
sh.toetus 2743,21 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine,vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, kaevumaja ehitamine, vee analüüs
Projekti ajaline kestus 08.2012 – 07.2013
4 Toetuse saaja nimi Andres Paas
Projekti nimetus Tori vald Mannare küla Tamme puurkaevu rajamine
Projekti kogumaksumus 3348,61 EUR
sh.toetus 2232,52 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu-ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, rajatud veesüsteemi teostusmõõdistamine ja vee kvaliteedi analüüs
Projekti ajaline kestus 08.2012 – 07.2013
5 Toetuse saaja nimi Kaido Savila
Projekti nimetus Tori vald Selja küla Koldema puurkaevu rajamine ja seadmete paigaldamine
Projekti kogumaksumus 4358,61 EUR
sh.toetus 2905,88 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu-ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine,rajatud veesüsteemi teostusmõõdistamine ja vee kvaliteedi analüüs
Projekti ajaline kestus 08.2012 – 07.2013
6 Toetuse saaja nimi Sijan-Si Maaallikas
Projekti nimetus Tori vald Levi küla Luige puurkaevu rajamine, torustiku -ja seadmete paigaldamine
Projekti kogumaksumus 3780,98 EUR
sh.toetus 2520,78 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu-ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, rajatud veesüsteemi teostusmõõdistamine ja vee kvaliteedi analüüs
Projekti ajaline kestus 08.2012 – 07.2013
7 Toetuse saaja nimi Jüri Tamm
Projekti nimetus Tori vald Piistaoja küla Laiakivioja puurkaevu rajamine
Projekti kogumaksumus 4430,98 EUR
sh.toetus 2954,13 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu-ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, rajatud veesüsteemi teostusmõõdistamine ja vee kvaliteedi analüüs
Projekti ajaline kestus 08.2012 – 07.2013
8 Toetuse saaja nimi Marju Jürimäe
Projekti nimetus Tori vald Tohera küla Kase joogiveetorustiku rajamine ja vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine
Projekti kogumaksumus 4387,17 EUR
sh.toetus 2924,93 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused joogiveetorustiku rajamine, vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine, rajatud veesüsteemi teostusmõõdistamine ja vee kvaliteedi analüüs.
Toetuse väljamakse tingimused
Projekti ajaline kestus 07.2012 – 07.2013

 

Toimetaja: AARNE PÕLLUÄÄR