Tasuta karjäärinõustamine kõigile.

Tasuta karjäärinõustamine kõigile!

Kui vajate  teadmisi ja oskusi tulemuslikumaks tööotsimiseks või soovite arutada oma eeldusi kutsevalikuks ja väljaõppeks, siis on Teil võimalus pöörduda karjäärinõustaja poole. Töötukassa pakub tasuta  karjäärinõustamist kõigile töötavatele, õppivatele ja pensioniealistele inimestele. Karjäärinõustamine toimub individuaalselt, grupis, e-kirja või Skype'i vahendusel. Individuaalne vestlus kestab enamasti 45 minutit. Kui soovitud tulemuseni jõudmine võtab  rohkem aega, saate vajadusel nõustamisel käia mitu korda. Grupinõustamises osaleb  kuni 16 inimest, grupis suheldes saate õppida teiste kogemustest ja jagada enda omi.

Töötavate, õppivate ja pensioniealiste inimeste karjäärinõustamist kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. 

Meie karjäärinõustaja Eesti Töötukassa Pärnumaa osakonnas on: Ele Linder.

Nõustamisele saab registreerida infolaua telefonil 447 9300, e-kirja teel ele.linder@tootukassa.ee või töötukassa infotelefonil 15501.

Rohkem infot:

http://www.minukarjaar.ee

https://www.tootukassa.ee/content/teenused/noustamisteenused