Tori Põhikool

2016/2017 õppeaastal õpib Tori Põhikoolis 188 õpilast (95 poissi ja 93 tüdrukut).

 

Koolis töötab 26 pedagoogi ja 8 koolitöötajat.

 

Täpsem info kooli kohta: Tori Põhikool