Muud sotsiaalteenused

Vallavalitsus võib osutada muid sotsiaalteenuseid. Materiaalse abi andmise tingimused ja korra, samuti annetuste arvelevõtmise, nende üle arvestuse pidamise ja jaotamise korra vallas või linnas kehtestab kohalik omavalitsus.

Toimetuleku toetamiseks vajalikud muud sotsiaalteenused on pesu pesemine ja duši kasutamine.

Pesu pesemine maksab 0.50 senti

Duši kasutamine maksab 0.80 senti

Pesu pesemise ja dušši kasutamise teenust osutatakse isikutele, kellel kodus puuduvad vastavad võimalused.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord.