Õppe- ja kasvatustöö

 

2017/ 2018 õppeaasta

 

teema:

Eestimaa hoiab ja õpetab.

eesmärk:

  • Oskame kuulata ja märgata nii saab selgeks ilm ja maa (loodus, vaatamisväärsused).
  • Kodus kõik on kõige parem (kodukoha pärimuskultuur, emakeel).
  • Olen rõõmus ja kraps Eestimaa laps! (väärtustame tervisekäitumist).

Päevakava

6.30 – 8.40 Hommikune laste vastuvõtt, vaba mäng
8.40 Hommikusöök
9.15 – 11.00 Õppe- ja kasvatustegevused
11.15 – 12.30 Mängimine, õuesolek
11.45 – 13.00 Lõunasöök, valmistumine lõunauinakuks
13.00 – 15.00 Lõunauinak
15.00 – 15.30 Äratus, laste riietamine, vaba mäng
15.30 – 16.00 Õhtuoode
16.00  Vaba mäng ja koju minek
18.30  Lasteaia sulgemine     

 

 

2017/2018 õppeaastal on meil tugispetsialistideks logopeed Eve Kukk, kes tegeleb 6-7 aastastega ning logopeed Marika Prants, kes tegeleb 3-6 aastate lastega.

Täpsem info rühmast.