3.03.17

 

Tori Vallavalitsuse struktuur

Tori Vallavalitsuse koosseisu kehtestamine

Teenistuskoha nimetus Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks 
Ametikoht Töökoht
Vallavanem  1  
Abivallavanem  1  
Vallasekretär  1  
Pearaamatupidaja  1  
Majandusnõunik  1  
Arendusnõunik  1  
Sotsiaalnõunik  1  
Lastekaitsenõunik  1  
Humanitaarnõunik  1  
Registripidaja  1  
Raamatupidaja    1
Koristaja    1
Remonditööline    1
Kalmistuvaht    0,5
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 10 3,5
Teenistuskohtade koormus kokku 13,5

 

Toimetaja: MAREK KUKK