Taali

 

 

 

Asukoht

Taali küla asub Pärnu maakonnas Tori vallas. Taali asub Sindist Tori pool Pärnu madaliku viljakatel muldadel. Maastiku ilu tõstab Pärnu jõgi, mille keskmine laius on siin 100-150 m, kallaste kõrgus aga 4-6 m. Taali asunduse kohal paljandub oru veerudel mitmes kohas devoni liivakivi.

Taali mõis asub looduskaunis paigas Pärnu jõe kaldal ümbritsetuna põlispuudega pargist. Häärberil on huvitavamatest ehitusdetailidest säilinud nurgatorn ja võlvkaarestikuga rõdu. 19. sajandi keskelt pärineb maakividest ait, fassaadil viis võlvkaart, pisut hilisemast ajast pikk poolkelpkatusega käsitööliste elamu.

Taalist näitab teeviit Põlendmaale, kust algab Kikerpera raba. Alates 1981. a. on siin 4700 ha suurune Kikerpera sookaitseala.

Taali küla on 6,5 km² suur.

Ajalugu

Taali küla asub endise mõisa südames.

Taali mõis kuulus sajandite vältel eramõisana saksa parunite Stael von Holsteinide suguvõsale. Staeli nime järgi nimetas rahvas mõisaomanikku Taali paruniks ja mõisat Taali mõisaks. Varem nimetati seda küla Paikuseks.

Kõige uhkemad lossid ümbruskonnas olid Stael von Holsteinide suguvõsale kuulunud Taali ja Uulu parunitel. Taali mõisahoone oli ehitatud inglise kuningate Windsori lossi eeskujul ülemöödunud saj 50 – ndate aastate lõpul ja seda ehitusstiili nimetati neogooti stiiliks. Lossis oli ilus talveaed, mida kohalikud lapsed pidasid ilusamaks paigaks üldse. Loss lõhuti ära pärast Taali parunite lahkumist. Omanikuta jäänud lossi müürid kanti laiali, peamiselt ehituskivideks. Ühe osa endisest lossist taastas Tori näidissovhoos 1960 – 61 aastatel. Tori näidissovhoosile kuulusid veel Taalis asunud heintaimede ja teravilja riiklik sordiaretuskatsepunkt ning suurfarm.

Peale lossi oli Taali mõisakeskuses veel 2 maja. Ühel majal oli 3 ja teisel 4 korterit. Mõlemas majas elasid mõisatöölised.

Taalis on olnud algul 2 kolhoosi „Taali võit" ja „Võnnu" kolhoos, mis hiljem ühendati ning mille tulemusel tekkis suur „Võnnu" kolhoos. See kolhoos kuulus Audru sovhoosi osakonnale.

Peale nende on Taalis veel olnud teenijate maja, sepikoda, veski, ehk ait, ratsahobusetall, aedniku maja, moonakate maja ja vaestemaja. Pärast paruni Stael von Holsteini lahkumist oli rahvasuus tema nimi mugandunud Taaliks ja sealt ka nimetus Taali küla.

Mõisa saksakeelne nimi oli Staelenhof.

Arengukava

Taali küla arengukava aastateks 2005-2020