Kontaktandmed:

Toomas Parm

juhataja

Tori Haldus OÜ

Mob:+372 522 8189

torihaldus@torivald.ee

Kehtivad õigusaktid:

 

Näitude teatamine:

Telefonile 5757 0184 või e-post: torihaldus@gmail.com

Arvete tasumine:

Pangaülekandega: arveldusarve nr.  EE262200221051711156

Sularahas tasumine: Tori vallamajas Selja mnt. 2, Tori Haldus OÜ kontoris ( endise Tori side ruumis ) , Kontakt Eha Mäenurm

Vastavalt Tori Vallavalitsuse korraldusele nr. 74 26. Aprill 2016, muutuvad alates 01.07. 2016 vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad.

Uued teenuste hinnad on:

Tasu võetud vee eest:

Tori alevikus, Selja külas, Jõesuu külas, Piistaoja külas ja Taali külas Sanksu puurkaevust 0,81 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 0,97 eurot 1 m³ eest käibemaksuga;

Taali külas Lossi puurkaevust 0,38 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 0,46 eurot 1 m³ eest käibemaksuga.

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest:

Tori alevikus, Jõesuu külas ja Piistaoja külas 1,32 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 1,58 eurot 1 m³ eest käibemaksuga;

Taali külas 0,85 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 1,02 eurot 1 m³ eest käibemaksuga.