10.11.17

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017 

Kandideerimisinfo

Valimistoimingud ja tähtajad

Tori valla volikogu

Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemisel moodustuva Tori valla volikogusse valitakse ühes valimisringkonnas 23 volikogu liiget. Tori valla volikogu valimisteks on moodustatud 8 valimisjaoskonda.

Tori vallavolikogu otsused:

Tori valla volikogu liikmete arvu määramine

Tori valla valimisringkonna moodustamine

Valimiskomisjon

Pärnu maavanema 18.07.2017 korraldusega nr 288 määrati Tori valla valimiskomisjoni asukohaks Selja tee 1a, Sauga alevik, Pärnumaa (Sauga Vallavalitsus).

Pärnu maavanema korraldus Tori valla valimiskomisjoni asukoha määramise kohta

Tori valla valimiskomisjoni liikmed:

 1. Anne Annus
 2. Eve Atka
 3. Siiri Jõerand
 4. Birgit Kuusk
 5. Aino Vaarmaa
 6. Merle Vunk

Asendusliige:

 1. Renate Ribul

Tori Vallavolikogu otsus

Valimiskomisjoni otsused ja protokollid

Valimiskomisjoni protokoll nr 8 (10.11.2017)

Valimiskomisjoni otsus volikogu liikmete registeerimise kohta (10.11.2017 nr 9)

Valimiskogu otsus asendusliikmete registreerimise kohta (10.11.2017 nr 10)

Valimiskomisjoni otsus lisamandaatide registreerimise kohta (10.11.2017 nr 11)

Hääletamistulemuste protokoll (16.10.2017)

Lisa 16.10.2017 hääletamistulemuste protokollile

Valimiskomisjoni protokoll (03.10.2017 nr 6)

Valimiskomisjoni otsus valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjonide kulude jaotuse kohta (03.10.2017 nr 8)

Valimiskomisjoni protokoll (19.09.2017 nr 5)

Valimiskomisjoni otsus jaoskonnakomisjonide moodustamise kohta (19.09.2017 nr 7)

Valimiskomisjoni protokoll (08.09.2017 nr 4)

Valimiskomisjoni otsus kandidaatide registreerimise kohta (08.09.2017 nr 6)

Valimiskomisjoni protokoll (31.08.2017 nr 3)

Valimiskomisjoni otsus valimisliidu registreerimise kohta (31.08.2017 nr 5)

Valimiskomisjoni protokoll (24.08.2017 nr 2)

Valimiskomisjoni otsus valimisliitude registreerimise kohta (24.08.2017 nr 4)

Valimiskomisjoni otsus tööaja määramise kohta

Valimiskomisjoni otsus esimehe valimise kohta

Valimiskomisjoni otsus aseehimehe valimise kohta

Valimisjaoskonnad (kaart)

Pärnu maavanema korraldus maakonnakeskuses paikneva valimisjaoskonna määramise kohta

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletusruumide asukohad on järgmised:

 1. valimisjaoskond nr 1 - Selja mnt 2, Tori alevik, Tori vald, Pärnu maakond;
 2. valimisjaoskond nr 2 - Rakvere mnt 15, Selja küla, Tori vald, Pärnu maakond;
 3. valimisjaoskond nr 3 - Keskuse tee 4, Jõesuu küla, Tori vald, Pärnu maakond;
 4. valimisjaoskond nr 4 - Pärivere tee nr 17, Are alevik, Are vald, Pärnu maakond;
 5. valimisjaoskond nr 5 - Tootsi tee 6, Suigu küla, Are vald, Pärnu maakond;
 6. valimisjaoskond nr 6 - Pärnu mnt 44, Sindi linn, Pärnu maakond;
 7. valimisjaoskond nr 7 - Selja tee 1a, Sauga alevik, Sauga vald, Pärnu maakond;
 8. valimisjaoskond nr 8 - Kellukese tee 5, tammiste küla, Sauga vald, Pärnu maakond.

Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:

 1. valimisjaoskond nr 1;
 2. valimisjaoskond nr 4;
 3. valimisjaoskond nr 5;
 4. valimisjaoskond nr 6;
 5. valimisjaoskond nr 7.

Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskond nr 3.

Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalituse täpsusega, on:

 1. valimisjaoskond nr 1 aadressil Selja mnt 2, Tori alevik, Tori vald, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Tori vald;
 2. valimisjaoskond nr 4 aadressil Pärivere tee nr 17, Are alevik, Are vald, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Are vald;
 3. valimisjaoskond nr 6 aadressil Pärnu mnt 44, Sindi linn, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Sindi linn;
 4. valimisjaoskond nr 7 aadressil Selja tee 1a, Sauga alevik, Sauga vald, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Sauga vald.

Tori Vallavalitsuse määrus valimisjaoskondade moodustamise kohta

 

Toimetaja: HELEN MIHKELSON