« Tagasi

Konkurss Tori Sotsiaalmaja hoolekande töötaja ametikohale

Tori Sotsiaalmaja võtab tööle
HOOLEKANDE TÖÖTAJA

Nõuded kandidaadile:

Haridus:
Haridus vastavalt tegevusjuhendaja haridusnõuetele (Sotsiaalhoolekandeseadus § 86)
Põhioskused ja –teadmised:
Austad inimest, tema põhiõigusi ja tunned erihoolekande teenust või oled eelnevalt töötanud puuetega inimestega või sotsiaalvaldkonnas;
Isikuomadused:
Empaatiavõime, tolerantsus, tasakaalukus, hea pingetaluvusega ja otsustusvõimega, sõbralikkus, kohusetundlikkus, ausus, hoolivus, kannatlikkus, korrektsus.
Muud nõuded:
Omama B-kategooria autojuhiluba;

Ametijuhendiga saab tutvuda: http://www.torivald.ee/documents/108873/17171825/HKT.pdf/7755b93d-e826-4c17-810e-8827e4631803

Kandideerimiseks esitada CV ja haridust tõendav dokument 5. oktoobriks 2017
Tori Sotsiaalmajja või e-postile sotsiaalmaja@torivald.ee
Lisainfo Ave Aaslaid 529 7216 ja 446 6980