« Tagasi

Siia asustamise päev

RMK kutsub 9. oktoobril kell 17.45 siia asustamise päevale

 

RMK Põlula kalakasvandus on ainus kalavarude taastamisega tegelev riiklik asutus Eestis ja kuulub RMK koosseisu alates 2014. aasta algusest. Praegu tegeletakse Põlulas lõhe, siia ja vähesel määral harjuse noorkalade kasvatamise ja asustamisega.

Siiakasvatusega on Põlula kalakasvandus katseliselt tegelenud kahel viimasel aastal ja esimesed kogemused selles vallas on lootustandvad. Kasvatusobjektiks on Pärnu poolsiirdesiig, kes elab meres, aga kudemiseks tuleb Pärnu jõkke. Teadlaste hinnangul on selle siiapopulatsiooni seisund halb ning asurkonna turgutamiseks tuleks kasvatada ja asustada samasuviseid noorkalu.

Esmaspäeval, 9. oktoobril kell 17.45 algaval siia asustamise päeval Pärnu jõe ääres Paikusel saab igaüks anda oma panuse siiapopulatsiooni turgutamiseks, lastes vette Põlula kalakasvanduses kasvatatud samasuviseid noorkalu. Asustamise käigus saab teada, kuidas on siia kasvatamise katse õnnestunud ja millised on tulevikuplaanid.

Päevast osavõtt on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine kuni 6. oktoobri kella 16-ni RMK kodulehe kaudu: http://bit.ly/2hIidEV

Siia asustamise päev on järjekordne sündmus vastuste- ja osaluspäevade sarjast "Mis on puude taga?", mille raames tutvustame, selgitame ja arutleme üheskoos selle üle, millega RMK-s igapäevaselt tegeletakse.