Tori Lasteaia õunafestival 22. septembril

HEA VALLARAHVAS, SÜGIS ON SUUREPÄRANE  AEG ISTUTAMISEKS! Tule reedel, 22. septembril 2017,  kell 16.30 Tori Lasteaeda, kus toimub TORI LASTEAIA ÕUNAFESTIVAL ning...

Tori valla ettevõtluspäev 3. oktoobril

Kutsume ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi Tori valla ettevõtluspäevale teisipäeval, 3. oktoobril 2017 Tori Rahvamajas. Päevakava: 16.45-17.00 kogunemine, kohv 17.00-17.05...

Ohtlike jäätmete kogumisring 24. oktoobril

Tori Vallavalitsus korraldab 24. oktoobril 2017 elanike majapidamistes tekkinud kasutatud elektroonikatoodete (elektroonikaromu) ja ohtlike jäätmete kogumise veoringi, mida osaliselt...

Tori valla volikogu kandidaadid on registreeritud

Tori valla valimiskomisjon registreeris Tori valla volikogu valimiseks valimisringkonnas nr 1 kandidaadid järgmiste registreerimisnumbritega .

Tori Lasteaia arengukava 2018-2021 projekti avalikustamine

Tori Vallavalitsuse 05.09.2017 istungil kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Tori Lasteaia arengukava 2018-2021 projekt. Arengukava on avalikustatud ajavahemikul 08.-22. september Tori...

Tori valla volikogu valimisteks esitati 23 liikmelisse volikogusse 134 kandidaati

Kandidaate esitasid Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (18), Valimisliit Uus Koduvald (33), Eesti Keskerakond (36), Valimisliit Loogiline Pärnumaa (12)  ja Valimisliit Koduvalla Volikogu...

Õpilaste tasuta sõit Pärnu maakonna avalikel bussiliinidel 2017/ 2018 õppeaastal

1. Mis muutub alates 1. septembrist 2017.a.  võrreldes varasema korraga Alates sellest õppeaastast seotakse õpilase tasuta sõiduõigus Pärnu maakonna avalikel bussiliinidel iga...

Vabatahtlike kokkusaamine

Austatud praegused ja uued sotsiaalmaja vabatahtlikud, ootan Teid kokkusaamisele 12. septembril kell 16.00 Tori Sotsiaalmajja. Teeme kokkuvõtteid, anname hinnangut tehtule ja peame plaane...

Maa-ameti poolt korraldatav enampakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.09.2017. Täpsemat informatsiooni saab...

EAS Ärimentorprogramm otsib ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid!

EAS ootab sügisel algavasse EAS Ärimentorprogrammi kandideerima ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid. Ärimentorprogramm on mõeldud alustavate ettevõtjate edule, kiiremale kasvule ning...

Vallavolikogu istung

Tori Vallavolikogu istung toimub 16. augustil kell 15.00 Tori vallamajas. Päevakord

Veeteemalised teabepäevad

Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium korraldavad kolm teabepäeva eesmärgiga anda ülevaade vee seisundi heaks ellu viidud tegevustest 2016. aastal ja 2018-2019. aastaks plaanitud tegevustest....

Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine

Keskkonnaamet teatab Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest. Keskkonnaamet algatas Pärnu jões...

Kärestiku detailplaneeringu kehtestamine

Tori Vallavolikogu kehtestas 21.06.2017 otsusega nr 20 Muraka külas Kärestiku (katastritunnus 80801:001:0667) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 6247 m². Planeeringu eesmärk on...

Tori kaupluse detailplaneeringu kehtestamine

Tori Vallavolikogu kehtestas 21.06.2017 otsusega nr 19 Tori vallas Tori alevikus Pärnu mnt 3 katastriüksusel (katastritunnus 80803:001:0294) Tori kaupluse detailplaneeringu. Planeeringust...

Umbrohutõrje Edelaraudtee raudteel 14.-20. juuli 2017

Edelaraudteel  on  kavas ajavahemikul  14-20 juuli umbrohutõrjetööd Lelle-Tootsi-Pärnu  raudteelõigul. Juhul kui vihmase ilma ja tugeva tuule tõttu ei ole võimalik...

Tori Põrgu Triatlon

Suvefestivali Tori ööd ja päevad raames toimub pühapäeval 16. juulil kell 14.00 Tori vallamaja aasal TORI PÕRGU TRIATLON. Tori Põrgu Triatloni juhend

Suvefestival Tori ööd ja päevad

VII suvefestival Tori ööd ja päevad MAA JA TAEVA VAHEL toimub 14.-16. juulil.   

Teata abivajavast lapsest

Igaühel on kohustus lastekaitseseadusest tulenevalt teatada hädaohus olevast või abivajavast lapsest! ABIVAJAVAST LAPSEST  teata vallavalitsusele, võimalusel otse...

Oodatakse kandidaate C. R. Jakobsoni stipendiumite konkursile

Oodatakse kandidaate C. R. Jakobsoni stipendiumite konkursile Pärnumaa 2017. aasta parima põllumehe ning haridus- ja kultuuritegelase väljaselgitamiseks . Autasusid antakse välja aastast...
Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 22