Ametnikud

Nimi: Kaie Toobal
Ametinimetus: Vallavanem
Vastuvõtuaeg: E 10.00 - 16.00 või kokkuleppel

Vastuvõtukoht: Selja mnt 2, Tori alevik, 2. korrus
Telefon: 443 6640; 5335 8170
E-post: vallavanem@torivald.ee

Peamised töövaldkonnad:

  • hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö, vaba aja, tervishoiu ja sotsiaalvaldkondades vallale pandud ülesannete täitmise tagamine
  • valla hariduselu korraldamine, lasteasutuste tegevuse koordineerimine ja nende asutuste juhtide nõustamine
  • noorsootöö korraldamine vallas