Tori kaupluse detailplaneering

Tori Vallavolikogu 20. mai 2015 otsusega nr 22 algatati Tori vallas Tori alevikus Pärnu mnt 3 katastriüksusel (katastritunnus 80803:001:0294) Tori kaupluse detailplaneering ja kinnitati selle...

Kärestiku detailplaneering

Tori Vallavolikogu 18.03.2015 otsusega nr 16 algatati Tori vallas Muraka külas Kärestiku katastriüksuse (katastritunnus 80801:001:0667) detailplaneering ja kinnitati selle lähteülesanne....

Matsi kinnistu detailplaneering

Tori Vallavolikogu 31.08.2016 otsusega nr 33 kehtestati Tori vallas Kõrsa külas Matsi kinnistu (katastritunnus 80803:001:0020) detailplaneering. Planeeringu nimetus on „Matsi kinnistu...

Kärestiku

Tori Vallavolikogu 15.06.2016 otsusega nr 28 kehtestati Tori vallas Muraka külas Kärestiku katastriüksuse (katastritunnus 80801:001:0667) detailplaneering. Tori Vallavolikogu tunnistas...

Tori aleviku keskuse detailplaneering

Tori Vallavolikogu kehtestas 15.06.2016 otsusega nr 26 Tori vallas Tori alevikus Tori aleviku keskuse detailplaneeringu. Planeeringu nimetus on  „Tori aleviku keskuse...

Tõkkeoja

Tori Vallavolikogu kehtestas 20.01.2016 otsusega nr 1 Tori vallas Tohera külas Tõkkeoja katastriüksuse (kat.tunnus 80802:001:0264) detailplaneeringu. Planeeringu nimetus on  „Tõkkeoja...

Vesiveski

  Tori Vallavolikogu kehtestas 16.12.2015 otsusega nr 49 Tori vallas Urumarja külas Vesiveski katastriüksuse (kat.tunnus 80803:001:0110) detailplaneeringu. Planeeringu nimetus...

Vesivärava

Tori Vallavalitsuse 01. august 2013 korraldusega nr 127 algatati Tori vallas Urumarja külas Vesivärava katastriüksuse (katastritunnus 80803:001:0142) ca 0,66 ha suurusel alal detailplaneering ja...