Riisa küla

 
Jõgede kaldail, metsade rüpes
 
P ärnumaal, Tori vallas, kesk põliseid metsi ja soid, kus pikki aegu on põhilisteks liiklussoonteks olnud vaid piirkonda läbivad jõed, asuvad kaks metsaküla - Riisa ja Tõramaa - milliste rahvapärimuslik ajalugu ulatub sajandite taha. Riisa ja Tõramaa Eesti kaardil [KAART]
Riislaste kokkutulek 1992. a. [FOTO] N eist küladest on välja kasvanud riislaste sugupuud, millega seotud hõimkonna esindajaid on saatus laiali paisanud üle kogu maailma.
P raeguseks on elu Tõramaal täielikult välja surnud ja Riisagi muutunud "ääremaaks". Tänapäeval võib neid paiku külastada veel kui osakest Soomaa Rahvuspargist. Alates 2008. aasta juunikuust on kõigile huvilistele kättesaadav ka Soomaa suulist kultuuripärandit kajastava võrgurakenduse "Soomaa mälumaastikud". Võrgus rännates võib aga leida muudki lugemist lähemalt ja kaugemalt: Rahvuspargi embleem [EMBLEEM]
Kuldkeppide suguvõsa
Tori vallakohtu arhivaalid ajalooallikana
Eesti Genealoogia Selts
Eesti rahvaluule leheküljed
Virtuaalküla Tohera
Pärnumaa
Pärnu linna kodulehekülg
Viljandimaa
Viljandi linna kodulehekülg
Estonica: Eesti-teemaline võrguentsüklopeedia

==========================