Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaaltöö eesmärk on taastada häiritud tasakaal üksikisiku ja sotsiaalse keskkonna vahel, mõjutades selleks vastavalt vajadusele mõlemat poolt.

Sotsiaalhoolekande põhimõtted on:

  • inimõiguste järgimine
  • isiku vastutus enda ja oma pereliikmete toimetuleku eest
  • abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad
  • isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine
 
Ametikoht Nimi Valdkond Vastuvõtt Telefon E-post (@torivald.ee)
Sotsiaalnõunik Silvi Pool Sotsiaaltöö üldine korraldamine; eakate ja puuetega inimeste hoolekanne E 9.00-16.00    446 6001    518 4066 sotsiaal
Lastekaitsenõunik Krista Kämer Lastekaitse, peretoetused E 9.00-16.00  446 6001  5331 4949 sotsiaal
Sotsiaalmaja juhataja Ave Aaslaid Sotsiaalmaja töö korraldamine E 9.00-16.00     446 6980    529 7216 sotsiaalmaja

 

Kohtumine sotsiaaltöötajaga võib toimuda ka väljaspool vastuvõtuaega või kliendi kodus,
kokkusaamiseks helista või saada e-mail.

Keegi ei suuda teha kõike, igaüks suudab teha midagi.