4.01.17

 

Tori Valla Auraamat ja vapimärgi omanikud

 

Jrk Otsuse alus  Vapimärgi omanik Alus
1 Volikogu otsus 17.12.2003 nr 56 Hans Kavak                                              Eluaegne Tori loomaarst
2 Volikogu otsus 17.11.2004 nr 60 Lille-Õie Joosepson Elutöö eest Tori ämmaemandana, doonorluse eestvedajana, spordi-, kultuuritegelasena
3 Volikogu otsus 17.11.2004 nr 60 Paul Vares Tori kultuuriväärtuste alalhoidja, teemeister
4 Volikogu otsus 17.11.2004 nr 60 Helju Tombak Kauaaegne Tori valla õpetaja, koduloouurija
5 Volikogu otsus 16.11.2005 nr 79 Jaan Vija Kauaaegne majandujuht, aktiivne ühiskonna- ja kultuuritegelane
6 Volikogu otsus 16.11.2005 nr 79 Laine Haas Kauaaegne koolijuht ja õpetaja, kultuuritöö eestvedaja
7 Volikogu otsus 28.11.2006 nr 61 Mari Andrekson isikulugude ja -laulude looja, valla ajalehe kaastööline, aktiivne ühiskondliku elu tegelane
8 Volikogu otsus 28.11.2006 nr 61 Udo Miller Kauaaegne majandijuht, Teenekas põllumees, aktiivne ühiskondliku elu tegelane
9 Volikogu otsus 28.11.2006 nr 61 Aime Tarn Kauaaegne pedagoog
10 Volikogu otsus 28.11.2007 nr 48 Viiu Juurikas Kauaaegne raamatukogutöötaja
11 Volikogu otsus 28.11.2007 nr 48 Meida Raud Kauaaegne pedagoog
12 Volikogu otsus 28.11.2007 nr 48 Harry Soosalu Kauaaegne kodulooliste materjalide koguja ja süstematiseerija
13 Volikogu otsus 19.11.2008 nr 56 Jüri Kask Tori Kiriku Taastajate ühenduse juhatuse esimees, Tori Püha Jüri koguduse juhatuse esimees
14 Volikogu otsus 30.11.2009 nr 61 Alli Põrk Rahvakultuuri edendaja, Tori segarahvatantsurühma juhendaja
15 Volikogu otsus 17.11.2010 nr 91 Madis Padar OÜ Piistaoja Katsetalu juht, Teenekas põllumees, aktiivne ühiskondliku elu tegelane
16 Volikogu otsus 16.11.2011 nr 50 Jüri Puust Tori vallavanem aastatel 1989 - 2002
17 Volikogu otsus 16.11.2011 nr 50 Enda Link Tori vallavanem aastatel 2002 - 2009
18 Volikogu otsus 16.11.2011 nr 50 Harald Nugiseks Tori Kiriku Taastajate ühenduse liige
19 Volikogu otsus 21.11.2012 nr 63 Erika Tominga Tori kiriku vabatahtlik, kauaaegne kalmistuvaht
20 Volikogu otsus 13.11.2013 nr 31 Mart Ruumet Tubli ettevõtja, hea koostööpartner, valla traditsioonide algataja
21 Volikogu otsus 19.11.2014 nr 31 Pille Usin Tori Põhikooli direktor, aktiivne ühiskondliku elu tegelane
22 Volikogu otsus 18.11.2015 nr 45 Aadu Must Tartu Ülikooli õppejõud - ajaloolane ja arhiivinduse professor, aktiivne ühiskondliku elu tegelane
23 Volikogu otsus 09.11.2016 nr 49 Mait Laas Tori kihelkonna kultuurilooliste raamatute vahendaja, koostaja ning kujundaja

 

Toimetaja: HELEN MIHKELSON