Üldplaneering

29.12.2009 kehtestas Tori Vallavolikogu oma määrusega nr 22 Tori valla üldplaneeringu.